အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနပိုင္ အိမ္ရာငွားရမ္း ေနထိုင္သူမ်ား ငါးႏွစ္သာ ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ဟုဆို

javascript
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနပိုင္ အငွားအိမ္ရာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းေနထိုင္ သူမ်ားသည္ ငါးႏွစ္အထိသာ အမ်ားဆုံး ငွားရမ္း ေနထိုင္ခြင့္
ၿပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ ငွားရမ္းသြားမည့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို ယခုလမွစတင္ကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္ျဖင့္ ငါးႏွစ္သာ ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ 

“အရင္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဌာနက ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲရတဲ့ အငွားအိမ္ရာေတြအတြက္ ငွားရမ္းတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္မွာ မပါဝင္ပါဘူး။ အခုအစိုးရ 
လက္ထက္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ငွားေပးမယ့္ အငွား အိမ္ရာေတြမွာေတာ့ ဒီစနစ္ကို စတင္ က်င့္သုံးပါမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ဌာနပိုင္ အငွား အိမ္ရာမ်ားကို ငါးႏွစ္သက္တမ္း အထိသာ အမ်ားဆုံး ငွားရမ္း ေနထိုင္ခြင့္ ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အငွားအိမ္ရာ ေနသူမ်ားမွာ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ တိုက္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အသစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိး
ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ 

အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ အငွား အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပား ေဆာက္လုပ္၍ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး အိမ္ရာထိန္းသိမ္းမႈ ကိစၥမ်ား၊ အိမ္လခ ေကာက္ခံသည့္ ကိစၥမ်ားကို ၿမဳိ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာနက စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ဌာနထံမွ သိရွိရသည္။ 

ယခုႏွစ္တြင္ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန အေနႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ပုသိမ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ အငွား အိမ္ရာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအစိုးရ ငါးႏွစ္
သက္တမ္း ကာလ၌ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ အငွားအိမ္ရာမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

Source: The Voice

Facebook comments