ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ေငြစုသူမ်ားကို တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေရာင္းခ်ရန္ စာရင္းေကာက္

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္မည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္သုိ႔ အိမ္ရာေငြေၾကး စုေဆာင္းသူမ်ားအတြင္းမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃၀ ျပည့္သူမ်ား ၏စာရင္းကို စတင္ေကာက္ခံေနေၾကာင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အခုဆို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘဏ္မွာ အိမ္ရာေငြေၾကးစုတဲ့ လူဦးေရေပါင္း တစ္လအတြင္းမွာ ၃၃၅ ဦးရွိေနပါၿပီ။ အဲဒီထဲက တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္တဲ့ေနရာမွာ အရင္ဆံုး ေငြေခ်ရတဲ့အခန္းရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္တဲ့ သိန္း ၃၀ ျပည့္ တဲ့သူေတြကို စာရင္းေကာက္ၿပီးေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ ေပးသြားပါမယ္။ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကတန္ဖိုးနည္း အိမ္ခန္း ေတြေရာင္းတဲ့အခါ ဒီလူေတြကို ဦးစားေပး မဲႏိႈက္ေရာင္းခ်သြားမွာပါ" ဟုေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္က
ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တန္ဖုိးနည္း အိမ္ခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း
တန္ဖိုး နည္းအိမ္ခန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဆာက္လုပ္ သြားမည္ျဖစ္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌနမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာမွ အခန္း မ်ားကို ပုိင္းေလာ့ ပေရာဂ်က္အေနျဖင့္
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အရစ္က်ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သည့္ အဆင့္သို႔ မေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ေငြစုက႑ကို ေဖာ္ေဆာင္ကာ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာသည္။

"ေရႊလင္ပန္းအိမ္ရာကို ပိုင္းေလာ့ပေရာ ဂ်က္နဲ႔ ေရာင္းခဲ့ေပမဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ အေန အထားကို မေရာက္ခဲ့ဘူး။ တကယ္ေရာင္း ႏုိင္မယ့္ အားကို မ၀ယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ ၀ယ္လုိအားမ်ားေပမဲ့ ၀ယ္မယ့္သူက ေငြမရွိၾကေတာ့ မ၀ယ္ႏုိင္ၾကဘူး။ အဲ့ဒါ စုေဆာင္းေငြမရွိၾကလို႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က အိမ္ရာ ေငြေၾကးစုတဲ့က႑ကို လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြ ေငြစုတတ္ၿပီး ၀ယ္ႏုိင္တဲ့ အင္အားမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေပးေနတာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ သိန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးနည္း အခန္းမ်ားကို ၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ေရးကို ဦးစားေပးေရာင္းခ်ခဲ့ ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ပထမဦးဆံုး လက္ငင္းေခ်ရသည့္ အခန္းတန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔ကို မေပးေခ်ႏုိင္၍ လက္ေတြ႕ တြင္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္မႈနည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေဇာ္ကေျပာသည္။

"၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ေငြတန္းေခ်ဖို႔မရွိ ဘူး။ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးဖုိ႔ ေငြစုရမယ္။ ဒါေပမဲ့ လူေတြက ေငြစုေဆာင္းတဲ့ အက်င့္မရွိဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘဏ္ကလုပ္ေပးတဲ့ စုေငြကေန ဆက္လက္ စုသြားဖုိ႔ပဲ။ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ စုရင္း သိန္း ၃၀ ျပည့္လို႔ ၀ယ္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း သူတို႔ကိုဦးစားေပးၿပီး ေရာင္းသြားမယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

၀င္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္၊ အခန္းပိုင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌနက ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၀၀ ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားထံမွ အတိုးႏႈန္းနည္းေခ်းေငြျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိကာျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အတုိးႏႈန္းနည္းျဖင့္ ျပန္ေခ်းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္တည္ေထာင္ၿပီးသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔သာရွိေသး သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားလက္ရွိ အခ်ိန္ထိ မရရွိေသးေပ။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments