က်န္စစ္မင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ဥပေဒအတုိင္းရွင္းမည္

javascript

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ က်န္စစ္သားလမ္းမႀကီး နံေဘး အင္ဂလိုင္ကြင္းအတြင္း၌ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ က်န္စစ္မင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္း ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္ဟုဆိုသည့္ လယ္သမားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုထားျခင္းကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း က ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

၎က "ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ေျမေနရာကအစ အေသအခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ ေျဖရွင္းသြားမယ္။ 
သူတို႔လည္း သူတို႔လုပ္စရာရွိတာလုပ္၊ အန္ကယ္တို႔ဘက္ကလည္း လုပ္စရာရွိတာေတြကိုဆက္ၿပီးလုပ္သြားပါမယ္"ဟု ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ၎အိမ္ရာအတြက္ ေခၚယူေသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အဆုိပါ ကုမၸဏီမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ဟုဆိုသည့္ လယ္ သမားမ်ားကတရားစြဲဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ ေရးအဖြဲ႕ အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အင္ဂလိုင္ကြင္း (ကြင္းအမွတ္ ၃၇၅)၊ စုစုေပါင္း အက်ယ္အ၀န္း ၄၀၄ ဧက အနက္မွ၂၉၃ ဧကကို လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေထာင္ရာတြင္ ႐ံုးအေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လူေနအိမ္ရာ မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၄၀/လန (ထန္းတပင္ ၈၉)ျဖင့္ သိမ္းယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ႏိုင္ငံေတာ္မွေဆာက္လုပ္ေနသည့္ က်န္စစ္မင္း တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္းေျမ ေနရာမွာမူလန၀တအစိုးရလက္ထက္ ေျမသိမ္း အမိန္႔ျဖင့္ သိမ္းယူထားခဲ့သည့္ ေျမဧက ၂၉၃ ဧကေပၚတြင္မရွိဘဲ က်န္ရွိသည့္ လယ္သမား ပိုင္ ေျမေနရာျဖစ္သည့္ ဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ေပၚတြင္ေဆာက္လုပ္ေနသည့္အတြက္ တရားစြဲ ဆို ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူလပိုင္ရွင္ဟုဆိုသည့္ လယ္သမားမ်ားက ဆုိသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္အဘေတြလက္ထက္ကတည္း က ပိုင္ခဲ့တဲ့ေျမေတြပါ။ ကြ်န္ေတာ္အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ အဘက ကြ်န္ေတာ့္ကို အေမြေပးခဲ့ တဲ့ေျမပါ။ ေျပစာ အေထာက္အထားေတြရွိပါတယ္။

၂၀၁၅ မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျမပိုင္ဆိုင္ပါ တယ္၊ လယ္ေျမသာ ျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအေထာက္အထားေတြ ရိွပါတယ္။ တရားစြဲ ထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကေတာ့ ႐ံုးခ်ိန္းေတြ ခဏခဏခ်ိန္းေနပါတယ္။ ၄၀၄ ဧက မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၉၃ ဧကကို သိမ္းယူခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့ေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျမေတြ ပါပါတယ္။ အိုးအိမ္ ကေဆာက္တာလည္း က်န္တဲ့ ေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ထဲမွာ ေဆာက္ထားတာျဖစ္တယ္"ဟု တရားစြဲဆိုထားသည့္ လယ္ သမား ဦးၾကည္ေသာင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ယင္းေျမေနရာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လာခဲ့သည့္အတြက္ ဦးစိုး၀င္းအပါအ၀င္ လယ္သမား ၁၀ ဦးက
ယင္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ 
ကန္႔ကြက္လႊာမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္း မ်ားစတင္သည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္ကာ က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ ေနသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ "အေသအခ်ာေျပာလို႔ရတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုေဆာက္ေနတဲ့ က်န္စစ္မင္း က မူလေျမသိမ္းအမိန္႔ထဲမွာပါတဲ့ ၂၉၃ ဧက ထဲမွာပါပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ လယ္ေျမဆိုတာ မရွိေတာ့ပါ ဘူး။ အင္ဂလိုင္ကြင္းႀကီးကအက်ယ္ႀကီးပါ။ သူတို႔စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားျပၿပီး တရားစြဲမယ္ဆိုရင္လည္းဥပေဒလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းပဲ ရင္ဆိုင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးကေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ က်န္စစ္မင္း တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာစီမံကိန္း အပိုင္း ၂ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန က
ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ တင္ဒါ ေခၚယူျခင္းအေပၚ မူလပိုင္ရွင္ဟု လယ္သမားမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဥပေဒေၾကာင္းအရ သိပ္နားမလည္ေတာ့ လာေဆာက္တဲ့ကုမၸဏီ ကိုပဲ တရားစြဲရတာ ျဖစ္တယ္။
အိုးအိမ္ဆိုတာ က အစိုးရျဖစ္ေနေတာ့ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ေတာင္ စာခြ်န္ေတာ္ေတြနဲ႔ အဆင့္ဆင့္ဆို ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာေနမွာစိုးလို႔ ကုမၸဏီေတြကို ပဲ တရားစြဲလိုက္ရတာပါ။
ေျမပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာရြက္စာတမ္း ေတြရွိပါတယ္။ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ တရားစြဲထားတာက မူလ ေျမသိမ္းခဲ့တဲ့ ၂၉၃ ဧက အျပင္ဘက္က ေျမေတြပါ။ 
တရား႐ံုးမွာ ခုနစ္ႀကိမ္ေလာက္ ႐ံုးခ်ိန္းသြားၿပီးပါၿပီ"ဟု လယ္သမား ဦးမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းအမိန္႔ျဖင့္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ဧက ၂၉၃ ဧကအတြင္း၌ ေအာင္ေျမသာယာေစတီ၊ ေအာင္ေဇယ်အိမ္ရာ၊ ထီးလိႈင္ ရွင္အိမ္ရာ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္အိမ္ရာ၊ အခြန္လြတ္ေဈး၊ ရန္ကုန္-ေညာင္တုန္း လမ္းမႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ံုးဌာနအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈတြင္ အသုံးခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခု က်န္စစ္မင္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္သည့္ေျမမွာ မူလ ၂၉၃ ဧကတြင္ မပါ၀င္သည့္ အင္ဂလိုင္ ကြင္းအတြင္း က်န္ရွိခဲ့သည့္ လယ္သမားပိုင္ လယ္ေျမဧက ၁၀၀ ေက်ာ္အတြင္းေဆာက္လုပ္ထားသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တရားစြဲဆိုထားသည့္လယ္သမား မ်ားက ေျပာသည္။

Source: Myanmar Time

Facebook comments