မိသားစု၀င္ေငြက က်ပ္ ၃ သိန္းေအာက္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္ ၿမိဳျပေန ထိုင္သူအမ်ားစု အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးနည္းပါးေနဆဲ

javascript
ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရဲ႕ မိသားစု၀င္ေငြက က်ပ္ ၃ သိန္းေအာက္ေရာက္ေနတာေၾကာင့္အိမ္ရာပိုင္ ဆိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးနည္းပါးေနဆဲပဲလို႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဌာနမႈးဦးတိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

၀င္ေငြနည္းျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရကတန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းအိမ္ရာေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ထပ္မံအေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ေပးေနေပမယ့္ မိသားစု၀င္ေငြနည္းတာေၾကာင့္ ေအာက္ေျချပည္သူလူထုအတြက္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင့္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ၿမိဳ႕ျပပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

“ကမာၻ႔ဘဏ္အဆိုအရေတာ့ အခုႏိုင္ငံတြင္းအလယ္အလယ္၀င္ေငြရွိသူတစ္လက်ပ္ ၃ သိန္းေက်ာ္၀င္တဲ့သူေတာင္ 
အိမ္ရာမ၀ယ္ႏိုင္တာေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူအမ်ားစု အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ က ကာလရွည္အိမ္ရာေတြ ၀ယ္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ အဌားအိမ္ရာစနစ္ေတြ ေဖာ္ဖို႔လိုေနပါတယ္” လို႔ ဦးတိုးေအာင္က ေျပာပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ရြာနဲ႔အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ၿပီးတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြကို
ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနေပမယ့္လည္း ပံုမွန္မိသားစု၀င္ေငြေဖာက္ျပဖို႔အခက္အခဲရွိေနတာကလည္း လက္ေတြ႔အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏိုင္ဖို႔အခက္အခဲရွိေနတယ္လို႔လည္းအိမ္ဌား ေနထိုင္
သူေတြထံက သိရပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တာ၀န္ရွိသူေတြေျပာဆိုမႈအရ လက္ရွိရန္ကုန္ေနထိုင္သူ
၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ဌားေနထိုင္သူေတြျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စုေပါင္းက တစ္သိန္းခြဲ၀န္းက်င္အထိရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Source: SFJ Strategy First

Facebook comments