ေတာင္ဥကၠလာနဲ႔ ရန္ကင္းဘက္ေတြမွာပါ ကြန္ဒိုေတြ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာ

javascript
ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္မႈေဈးကြက္က ျမိဳ႕တြင္းပိုင္းမွာ ေဈးကြက္ေနရာမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ ျမိဳ႕တြင္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေတာင္ဥကၠလာနဲ႔ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ေတြဘက္ကို ေဈးကြက္ခ်ဲ႕တာမ်ားလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

ေဈးကြက္က ျမိဳ႕တြင္းပိုင္းမွာ က်ပ္တ္ည္းေနတာေၾကာင့္ ေဈးကြက္ခ်ဲ႔ထြင္ျပီး ေျမေနရာက်ယ္ေနေသးတဲ့ ရန္ကင္း ၊ ေတာင္ဥကၠလာေနရာေတြမွာ ေနာက္ပိုင္း ေရရွည္မွာ အဆင့္ျမင့္ကြန္ဒိုေတြရဲ႕ အဓိကေနရာေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔လည္း အက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူတခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္ ။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေဇာ္လင္းက ‘ခုႏွစ္မိုင္တို႔ ၊ ရွစ္မိုင္တို႔ဘက္ေတြမွာလဲ အထပ္ျမင့္ေတြမ်ားေနျပီ ၊ ေျမေဈးကလဲျမင့္ေတာ့ ေဈးကြက္ေနရာသစ္ေတြခ်ဲ႕ထြင္ၾကတာမ်ိဳးလုပ္ၾကတာပါ ၊ ေဈးကြက္ရွိျပီးသားေနရာေတြမွာ ေဈးျမင့္ေနတာထက္ တျခားေနရာေတြပါ ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္လုပ္ျပီး ေဈးတန္းေတြ ညီသြားတာ ေဈးကြက္ျဖန္႔လိုက္တဲ့သေဘာပါ’ လို႔ေျပာပါတယ္ ။

ဟိုအရင္ေတြကတည္းက ေဈးကြက္ေကာင္းမြန္ခ်ိန္မွာ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့တဲ့ ေဈးကြက္ေတြက ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတြျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေဈးကြက္ခ်ဲ႔ထြင္တာေတြ မရွိသေလာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးေတြက ေဈးျမင့္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္ ။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေနရာေတြကလည္း ထင္သေလာက္ေဈးကြက္မျဖစ္ဘဲ ျငိမ္သက္ခဲ့တယ္ ။

ေဈးကြက္ခ်ဲ႔ထြင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ျပီး ေဈးကြက္ရွာႏိုင္မွ အေရာင္းအဝယ္ေဈးကြက္က ျပန္ေကာင္းျပီး လည္ပတ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ အက်ိဳးေဆာင္တခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္ ။


Source: The Kumudra

Facebook comments