ေျမရွင္လက္မွတ္ထိုးခ တိုက္ခန္းဝယ္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုသင့္

javascript
တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္မွာရွိေသးတဲ့ အမည္ေျပာင္းခနဲ႔ လခေပးေဆာင္ေနရတာေတြ အခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အမည္ေျပာင္းခနဲ႔ လခေပးေဆာင္ေနရတာေတြ အခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ စျပီး ဝယ္ယူစဥ္ကတည္းက ေျမရွင္က လက္မွတ္မထိုးေပးတာ ၊ ေငြထပ္ေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ မၾကံဳရေအာင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကတည္းက ႏႈန္းထားေတြ ထည့္သင့္တယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

တိုက္ခန္းဝယ္ထားသူတခ်ိဳ႕ၾကံဳရတာေတြက ဝယ္ယူထားျပီး ျပန္ေရာင္းခ်င္တဲ့ အခါမွာ ေဈးႏႈန္းေသခ်ာမသတ္မွတ္ထားမိတာေၾကာင့္ အမည္ေျပာင္းခကို ေျမရွင္ေတာင္းသေလာက္ ေပးရတယ္ ။ 
ေျမရွင္နဲ႔ စကားမ်ားရတာ ျငင္းခံုရတာေတြ ရွိေနတာပါ ။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္လက္က ‘အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘာသေဘာတူညီမႈမွစျပီး မလုပ္ထား မေျပာထားရင္ ေပးစရာမလိုပါဘူး ၊ ေျမရွင္က သူ႔လက္မွတ္ပါမွ ဆိုေပမဲ့ ကန္ထရိုက္အခန္းေတြဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ရိုက္ေရာင္းလို႔ရတယ္’ လို႔ေျပာပါတယ္ ။

တခ်ိဳ႕ေျမရွင္ေတြက အမည္ေျပာင္းတာမ်ိဳးဆို လက္မွတ္ထိုးေပးဖို႔ မတန္တဆေတာင္းဆိုၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ သိရတယ္ ။

တခ်ိဳ႕က ေျမရွင္နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ပထမစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ တန္ဖိုးအတိုင္းေပးတာကိုပဲ လက္မခံတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ ။ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း ေပးတာကို လက္မခံရင္ ပ်က္ကြက္တာမဟုတ္တာေၾကာင့္ တရားဝင္ေရာင္းလို႔ ရတယ္ ။ တခ်ိဳ႕႔က စာခ်ဳပ္မွာ ထည့္မခ်ဳပ္ထားတဲ့အတြက္ ေျမရွင္ေတာင္းသေလာက္ ေပးရတာေတြ ၾကံဳၾကရာျဖစ္တယ္ ။Source: The Kumudra

Facebook comments