ေဈးကြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မယ့္ တုိက္ခန္း ဥပေဒရွိသင့္

javascript
တုိက္ခန္း ဥပေဒ အဓိက လိုအပ္ေနတာက ႀကိဳပြိဳင့္ျပႆ နာ၊ တုိက္ခန္း ပိုင္ဆုိင္မႈ( အေပ်ာက္စနစ္) ပံုစံေတြ၊ ျပန္ၿဖိဳၿပီး ေဆာက္တဲ႔အခါ ဝယ္သူ ေရာင္းသူ အခြင့္အေရးေတြ အစိုးရတုိက္ခန္း၊ ပုဂၢလိက တုိက္ခန္း စတဲ႔ အရာ ေတြ အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔ ေဈးကြက္ထဲမွာ လိုအပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ဦးကိုကိုေထြးက “Apartment Law ကို တင္ျပထားပါတယ္၊ ေရာင္းသူ ဝယ္သူေတြ အတြက္ေရာ ႏိုင္ငံျခား ေတြ ကိုပါ ဝယ္ခြင့္ေပးရင္ အခြန္အတြက္ေပးၿပီး ရရွိလာႏိုင္မယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

အက်ိဳးေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးတင္ဦးက “ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ အခန္းေတြကို ေရာင္းခ်ၿပီး ရတဲ႔ ေငြေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး မွာသာ အသံုးျပဳရမယ္ဆုိတဲ႔ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပမထားတာ၊ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကိဳပြိဳင့္စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ရင္ ဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ႔ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္၊ တရားဥပေဒအေၾကာင္းအရ ဝယ္သူ ေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္တာမ်ိဳးလဲ မရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္တဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြက အ ခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္၊ ဝယ္သူအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက် ခုိင္မာ မႈေတြ ပါဝင္ဖုိ႔ ဥပေဒမွာ လုိအပ္တယ္” လို႔ ေျပပါတယ္။

Source : Kumudra

Facebook comments