ႏုိင္ငံပုိင္အိမ္ရာမ်ားအတြက္ အငွားအိမ္ရာဥပေဒ ေရးဆြဲမည္

javascript
ႏိုင္ငံေတာ္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အငွားအိမ္ရာ
စီမံကိန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ကြပ္ကဲ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်ခိုင္မာသည့္
နည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္မည့္ အငွားအိမ္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒ တစ္ရပ္
ပီျပင္စြာေပၚလာရန္ လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ အိမ္ရာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းေအာင္ေအးက ေျပာသည္။

"အငွားအိမ္ရာဥပေဒဆြဲဖို႔လုပ္ေနၿပီျဖစ္ ေပမဲ့ ေလာေလာဆယ္သံုးလို႔ရမယ့္ အမိန့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအရင္ထြက္ေအာင္ လုပ္ ေနရတယ္။ အငွားအိမ္ရာမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ၿပီးမွ ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းဖို႔ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားပါမယ္။ အငွားအိမ္ရာဥပေဒ မရွိသလို၊ ထိန္းသိမ္းရမယ့္နည္းစနစ္ေတြ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြလည္း မရွိေသးဘူး။ အာဏာပိုင္ေတြကသူ႔အစီအစဥ္ေတြနဲ႔သူ အငွားခ်ၿပီးမွ အိုးအိမ္ကို ထိန္းသိမ္းဆိုၿပီး လက္လႊဲလိုက္တာ၊လုပ္ရကိုင္ရတာ ခက္တယ္"ဟု ၎က ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကိုေျပာသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ တြင္ အငွားအိမ္ရာ အေျမာက္အျမားကိုေဆာက္လုပ္ကာ ျပည္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ားကို အဖိုးႏႈန္း
ခ်ဳိသာစြာျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီးမွသာ အိမ္ရာ ထိန္းသိမ္းမႈကိစၥမ်ား၊ အိမ္လခ ေကာက္ခံသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ အငွား အိမ္ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့ရာတြင္
သက္တမ္း ငါးႏွစ္အထိ သာ အမ်ားဆံုး ငွားရမ္းခြင့္ျပဳထားေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံရသူမ်ားမွာ ေဆြစဥ္မ်ဳိး ဆက္ အစဥ္အဆက္ေနထိုင္သည့္
စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ အငွားအိမ္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခိုင္မာ သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္
ေပၚထြက္လာျခင္းမရွိ ေသးသည့္အတြက္ လက္ရွိ အငွားအိမ္ရာ ေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ားမွာ
ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို
လစဥ္ငွားရမ္းခေပး သြင္းသည့္စနစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ေနျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္
တိုက္ခန္းကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ ယူဆလ်က္ရွိၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ား ထြက္ေပၚ
လာျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္
ရွိသည္။

"အျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆို အငွားအိမ္ရာ က ငါးႏွစ္ပဲ ငွားတယ္၊ ငါးႏွစ္ျပည့္ရင္ ဖယ္ခိုင္းတယ္။
တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ သြား ၀ယ္၊ လြတ္သြားတဲ့အခန္းကို ေနစရာ အခက္ အခဲရွိတဲ့လူကို
ျပန္တင္၊ ေနာက္လူလာဆိုတဲ့ စနစ္ကို က်င့္သုံးတယ္။ အခုက ရာသက္ပန္ ေနခြင့္ေပးထား
သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အငွား အိမ္ရာျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ေျမ အစိုးရရဲ႕ အေဆာက္အအံုျဖစ္ေပမဲ့
အစိုးရက အဆင့္ ျမႇင့္တည္ေဆာက္မယ္လည္းလုပ္ေရာ ၀ိုင္း ကန္႔ကြက္ေနၾကတယ္။
သူတို႔က အိမ္ငွားပါ။ မထိန္းႏုိင္လို႔ ျပႆနာျဖစ္ေနတာ၊ ဥပေဒ လိုတယ္။ ဆြဲခ်ရတာတို႔
လုပ္ရကိုင္ရတာတို႔ အရမ္းခက္တယ္"ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

အငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိသူ မ်ား စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ပါက ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္
ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ အစိုးရ ပိုင္ အိမ္ဥပစာႏွင္ထုတ္ျခင္း အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ပီပီျပင္ျပင္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေစ ရန္အတြက္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ အငွားအိမ္ရာ
ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ငွားရမ္းမည့္သူမ်ား အေပၚထားရွိသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္
လာမည္ျဖစ္သလို အိမ္ရာထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေရရွည္တည္တံ့
ခိုင္မာေစရန္အတြက္လည္း Estate Management Committeeကို ေနထိုင္သူမ်ား၊
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္ လိုအပ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖဆပလႏွင့္ မဆလအစိုးရလက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္
ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည့္ အငွားခ်အိမ္ရာ စခန္းေပါင္း ၁၁ ခုရိွၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ကို
ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ဖဆပလႏွင့္ မဆလအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည့္
အငွားခ်အိမ္ရာ စခန္းမ်ားရွိ အိမ္ခန္းမ်ားကို ယေန႔တြင္ တစ္စတုရန္းေပ ပတ္လည္ ႏႈန္းထား
၁၂ က်ပ္ ၅၀ ျပားႏႈန္းျဖင့္သာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနသို႔ လစဥ္ ေပးသြင္းေစသည့္
စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ စတုရန္းေပ ၆၀၀ က်ယ္၀န္း သည့္
အခန္းေပါင္း ၁,၂၀၀ ပါ၀င္သည့္ ဗႏၶဳလ အငွားအိမ္ရာစီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီး
အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ လစဥ္ငွားရမ္းခ က်ပ္ သံုးေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

Source: Myanmar Times

Facebook comments