ကမၻာ႔ေလထုအညစ္ညမ္းဆံုးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာအဆင့္ (၁၇) ခ်ိတ္

javascript

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေလထု သည္ အသက္႐ွဴရန္ပင္အႏၲရာယ္ ရွိေနၿပီး ကမၻာ့ေလထုအညစ္ညမ္း ဆံုးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ကပ္လ်က္အဆင့္ (၁၇) ခ်ိတ္ ေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအ ဖဲြ႕(WHO)က စက္တင္ဘာလကုန္ ၌ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ ရာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရာဂါ ဘယအကဲျဖတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈၈ ႏုိင္ငံ ကို တုိင္းတာအကဲျဖတ္ရာ၌ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားက ေလ ထုအညစ္ညမ္းဆံုးအဆင့္ (၁) ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္က အဆင့္ (၁၆) ႏွင့္ ျမန္မာက အဆင့္ (၁၇)ျဖစ္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကမၻာ့ ေလထုအသန္႔စင္ဆံုး အဆင့္ (၁) ႏုိင္ငံသည္ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းမ်ား ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ နယူးဇီလန္၊ဘ႐ူႏုိင္းႏွင့္ ဆီြဒင္တို႔ ရွိေနသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္ သံသယရွိေနခဲ့ တာၾကာၿပီ’’ဟု မိုးေလ၀သပညာ ရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ၎ ၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။‘‘ဌာနမွာရွိေနတုန္းက acid deposition in rain water ေလ့ လာမႈကို လုပ္ဖူးတယ္။ ျမန္မာ ႏုိိင္ငံအေရွ႕ဘက္နယ္နိမိတ္ေဒသ ေတြမွာ pH level ေတြ 5 ေလာက္ အထိ က်ေနၿပီး က်န္ေဒသေတြက ေတာ့ ပံုမွန္ေလာက္သာရွိေနတာ ကို ေတြ႕ရကတည္းက ဒီ transboundary ျပႆနာရွိႏိုင္တယ္လုိ႔ သံသယရွိခဲ့ပါတယ္။ (ရွမ္းျပည္ ဘက္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု ေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္)ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ ေဘးသင့္မႈ (Transboundary Impact) ေတြ ပါေနလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆေၾကာင္းပါဗ်’’ ဟုေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေရးသားထားသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ လူေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေသဆံုးမႈသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး၏ အခ်က္ အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ကူးစက္မႈ ခံရျခင္း ေၾကာင့္ ၆၄၄ ဦး၊ နာတာရွည္ျဖစ္ ေသာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းေၾကာင့္ ၈၉၃ ဦး၊  အဆုတ္ကင္ဆာေၾကာင့္ ၁,၂၀၈ ဦး၊ ႏွလံုးေသြးငတ္ေရာဂါ ေၾကာင့္ ၃,၂၅၇ ဦး၊ ေလျဖတ္ျခင္း ေၾကာင့္ ၅,၄၉၁ ဦး ႏွစ္စဥ္ေသဆံုး မႈရွိေနေၾကာင္း WHO အစီရင္ခံ စာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေရာ ဂါတို႔ေၾကာင့္ နာတာရွည္ျဖစ္ရသူ မ်ား၊ မက်န္းမာမသန္စြမ္းျဖစ္ရသူ မ်ားသည္ ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာခ်ီ ရွိေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပသည္။

ေလထုတြင္ မီးခုိး၊ အမိႈက္ စသည့္ ညစ္ညမ္းေစေသာ ျဒပ္ပါ ၀င္မႈပမာဏ ၁၀ ႏွင့္ေအာက္ ဆုိ လွ်င္ လူသားမ်ားအတြက္ အႏၲ ရာယ္မရွိဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၇၀ ႏွင့္ အထက္ကုိ အလြန္ မလံုၿခံဳ ေသာ အေနအထားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာ၏ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား စုေပါင္း ပ်မ္းမွ်အတုိင္းအတာသည္ ၅၁ ရွိ ေနၿပီး ခန႔္မွန္းေျခ ၃၂ မွ ၈၀ အ ထိရွိေနသည္။ ၿမိဳ႕ျပအေနျဖင့္ဆုိ လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၅၇ ရွိၿပီး ခန္႔မွန္း ေျခ ၃၅ မွ ၉၀ အထိရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈသည္အလြန္မ်ားျပားေနၿပီး အသက္႐ွဴရန္ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ သန္႔စင္သည့္ ေလထုမွာ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သာရိွ၍ အလြန္နိမ့္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပံုစံမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက ေလာင္စာအသံုးျပဳပံုမ်ား၊ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုမ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု စက္မႈဇုန္မ်ား စသည္တိ႔ုေၾကာင့္ ပါ၀င္သည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။

    WHO ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရွိဘတ္သ္ တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံ အလိုက္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ၿဂိဳဟ္တုတုိင္းထြာခ်က္မ်ား၊ ေလ ေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံ မ်ား၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပ ေနရာ ေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္၌ ေျမျပင္ ေစာင့္ၾကည့္တုိင္းတာမႈမ်ားမွ ရရွိ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အ ေျခခံၿပီး တြက္ခ်က္အကဲျဖတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments