ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားၾကား တရားစြဲဆိုမႈျမင့္တက္လာ

javascript

သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလေက်ာ္လြန္သည့္တုိင္ ေဆာက္လုပ္မႈ မၿပီးစီးျခင္းေၾကာင့္ ေျမရွင္က ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားကို

တရားစြဲဆိုေသာ  အေရအတြက္ လစဥ္ ၿမင့္တက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘စာခ်ဳပ္စာတမ္းေဖာက္ ဖ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲလို႔ရေတာ့ ေျမ ရွင္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့အ ခ်ိန္မၿပီးေတာ့ တရားစြဲေနၾကတာ လတုိင္း   ငါးဦးကေန ၁၀ ဦး ေလာက္အထိရွိတယ္။ ၂၀၁၆ က ေတာ့ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာႏုိင္ဖို႔ရွိ တယ္’’ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ ဂ်င္နီယာႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ ၾကားသည္။

ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားအၾကား တရားစြဲဆိုေနမႈမ်ား သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ ေၾကာင္း ဧရာေျမေဆာက္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမန္းဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။

‘‘ႀကိဳပြိဳင့္ေတြက အခန္းေတြ မထြက္ေတာ့ ကန္ထ႐ိုက္တာေတြ ဘက္က ဆက္ေဆာက္ဖို႔ ေငြမရွိ္ လို႔ ရပ္လုိက္တာေတြမ်ားလာ တယ္။ ေျမရွင္ေတြဘက္ကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ မၿပီး ေတာ့ ဒုကၡေတြေရာက္ကုန္တာ’’ ဟု ၎က ဆုိသည္။

ေျမရွင္ႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာ မ်ားအၾကား တရားစြဲဆုိေနမႈမ်ား အျပင္ ေျမရွင္ႏွင့္ အခန္းႀကိဳတင္ ဝယ္ယူထားသူမ်ားအၾကား တရား စြဲဆိုမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ေနၿပီး အရပ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ ပါက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခိုင္လံုမႈမရွိေၾကာင္း တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအးျမင့္က ေျပာ ၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ ခန္းေဈးကြက္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းေနခ်ိန္၌ ယခုကဲ့သို႔ အေရအ တြက္မ်ားစြာ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ခုခု ဝင္ေရာက္ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေပးေစလိုေၾကာင္း လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားအသင္း (ယာယီ)က တိုက္တြန္းထားသည္။

တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း အခန္းဝယ္ယူထားသူ အခ်ိဳ႕က လူေနခြင့္မက်ေသးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္

အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ဆုိသည္။

Source:7 Daily New

Facebook comments