စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးက ေျမကိစၥ စံုစမ္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္း

javascript
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမေတြ ကို ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအရာရိွေတြက အသီးသီးခြဲေဝယူထားတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးပါဝင္တဲ့ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔တစ္ခုကို ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ လိုက္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔အေနနဲ႔ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဒီေန႔စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သလို ေျမကြက္နဲ႔ သက္ဆုိင္သူေတြ အားလံုးကို စိစစ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇာဦးကေျပာပါတယ္။

"စစ္ေဆးရမွာက ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြပါမယ္၊ ေျမကြက္ေတြကို ခြဲျခမ္းေပးရာမွာပါတဲ့ စက္မႈဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေကာ္မတီ ဆိုတာမ်ဳိးေတြပါမယ္၊ မူလပိုင္ရွင္ေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့ေတာင္သူေတြပါမယ္"

ဒီစိစစ္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေျမကြက္ေတြ ခ်ထားေပးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ရိွ မရိွ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းရိွ မရိွ၊ အဲဒီေျမကြက္ေတြကို ဂရန္ထုတ္ေပးရာမွာ ေထြ/အုပ္ ရံုးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီျခင္း ရိွ မရိွ စတဲ့ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ ေက်ာ္ကိုအေျခခံ စိစစ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ၂ လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆတ္ရိုးက်ရပ္ကြက္က စက္မႈရပ္ကြက္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေျမဧက ၅ဝဝ ေက်ာ္ကို အစိုးရသစ္ကို အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီကာလအတြင္းမွာ အရင္အစိုးရက ဌာနဆိုင္ရာအရာရိွေတြအျပင္ နီးစပ္ရာပုဂိၢဳလ္ေတြကို ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့တာပါ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပေဆြးေႏြးတာေတြရိွလာခဲ့တဲ့ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို အတည္ျပဳ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Source: RFA Burmese

Facebook comments