ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းေျခာက္ခု ရပ္ဆိုင္းရန္ ေဒသခံမ်ားက သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္စာေပးပို႔

javascript

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု၊ျမစ္ညႇာ၊  ျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္တြင္ေနထိုင္ၾက ေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားက ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ ဆံု- ျမစ္ညာျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ကုမၸဏီလိမိတက္ (ယခင္ CPT ကုမၸဏီ) က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လ်ာထားေသာ စီမံကိန္း ေျခာက္ခုကို ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ သမၼတထံ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က    အိတ္ဖြင့္ေပးစာပို႔၍ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

‘‘ျမစ္ဆံုအပါအ၀င္ စီမံကိန္း ေတြအားလုံးက နားထားတာ။ စစ္ ျဖစ္လုိ႔လည္းပါတာေပါ့။ အခုအဲဒီ စီမံကိန္းေတြအားလံုးျပန္စမယ္ ေျပာေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေတာ့ စီမံကိန္းေတြအားလံုးဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါခဲ့လို႔ ရပ္ဆုိင္းေစ ခ်င္ပါတယ္’’ဟု ေတာင္းဆုိေရးအ ဖဲြ႕တြင္ပါ၀င္သူ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လခ်ိဒ္လြမ္းေဇာင္းက ဆုိသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ညာ၊ ျမစ္၀ွမ္း တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စီမံကိန္းေျခာက္ခုမွာ ေမချမစ္၊ ေငၚခ်မ္းချမစ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ျမစ္ညာနဲ႔ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္၀ွမ္းတို႔တြင္ ေက်းရြာေပါင္းခန္႔မွန္းေျခ ၆၈ ရြာရွိရာ ဆည္စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက လူဦး ေရ သံုးေသာင္းေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ရမည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား၏ တန္ဖိုးမ ျဖတ္ႏုိင္သည့္ သမိုင္း၀င္လူမ်ိဳးစု ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ေရ ေန၊ ကုန္းေနသတၱ၀ါ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေၾကာင္း၊ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား သံုးစဲြေနသည့္ ေဆး ဖက္၀င္အပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားရွင္သန္ ေပါက္ေရာက္ရာေဒသလည္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္း ဆုိခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒသခံတုိ႔ အေျခခ်ေနထိုင္ သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈစီးပြား မ်ား အေျခက်ၿပီးျဖစ္ရာ စား၀တ္ ေနေရးကို သဘာ၀အရ ေျဖရွင္း ၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆုိပါ က ၎တို႔၏ သဘာ၀အရ ထိန္း ညိႇေပးမည့္ လူမႈစီးပြားေရး ဟန္ ခ်က္ပ်က္မည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။ထို႔အျပင္ ေဒသႏွင့္အနီးတစ္ ၀ိုက္တြင္  လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အ စည္းလည္းရွိေသာေၾကာင့္ လက္ နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ာ းျဖစ္ပြားမည္ ကုိလည္း ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေန သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္ က အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ စီမံကိန္း မ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးေစလိုသ ျဖင့္ သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပိ႔ု ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္အမ်ိဳး  သားလခ်ိဒ္လြမ္းေဇာင္းက ေျပာ သည္။

အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းထား သည့္အဆင့္မွ မၿပီးတိုင္ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ မ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနစဥ္ ဧရာ ၀တီျမစ္ဆံု-ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရ အားလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီလီမိတက္က စာမ်က္ႏွာခုနစ္မ်က္ႏွာပါ တုံ႔ျပန္ ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္းငံ့ျခင္း ကို ႏုိင္ငံေရးတြင္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး အျဖစ္မွန္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ သ တင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဖန္တီး ၍ ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ကုိ လြဲမွားေစျခင္း၊ စိတ္ကူး ျဖင့္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ဖန္တီး၍ ျပည္သူမ်ားကိုလွည့္စားျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵ ျပရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျမႇဴဆြယ္ျခင္း၊ သိပၸံ နည္းပညာကို တလဲြတေခ်ာ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္းျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟုု ကုမၸဏီက ျမစ္ဆံုစီမံ ကိန္း ရပ္ဆုိင္းရန္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကုိ ႐ႈတ္ခ် ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူကန္႔ကြက္ေန သည့္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ ခုိင္းျခင္းကိုကုမၸဏီက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ စီမံကိန္း ဆုိင္းငံ့ထားစဥ္ ႀကီးမားေသာ ေငြ ေၾကးအခက္အခဲမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေဒသခံမ်ား ကို ကုမၸဏီက ဂ႐ုစိုက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆုိင္းငံ့ျခင္း သည္ မူလက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထား သည့္ ကုမၸဏီ၊ အစိုးရတို႔ႏွင့္ ပူး ေပါင္းညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆ နာျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ တို႔က ဆံုးျဖတ္ေနသည္ဟု ျမန္မာ အစိုးရကုိ အျပစ္တင္ေျပာဆုိထား ၿပီး ထိုအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည္ဆုိပါက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိထားသည္။

Source : 7Day Daily

Facebook comments