ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရထံသို႔ အခြန္ေငြ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္တြင္းအခြန္ ကလႊဲေျပာင္းေပး

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦး စီးဌာနက ငါးလအတြင္း ေကာက္ခံ ရရွိေသာ အခြန္ရေငြ၏ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း (က်ပ္သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္)ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖြဲ႕သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ အေကာက္ဥပေဒအရ ယခု ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္၍ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ထံသို႔ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လႊဲ ေျပာင္းေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ခံရရွိ ထားသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္တန္ဖိုး၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ထံသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအ ခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္အထိ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅၂၃ သန္း ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၉၄ သန္း ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ လဲႊေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္နဲ႔ အ ထူးကုန္စည္ခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈရဲ႕ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၆ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒအရ လႊဲ ေျပာင္းေပးရတာ။ ဒါကို တုိင္းေဒ သႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ရန္ပံုေငြအ ျဖစ္ထားမယ္’’ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္မွစၿပီး အထူး ကုန္စည္မ်ားျဖစ္သည့္ စီးကရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ကြမ္းစားေဆးမ်ား၊ အရက္၊ ဘီ ယာႏွင့္ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္သစ္မာမ်ား၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱ ျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္ ေက်ာက္ မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္၊ အ ၾကမ္းထည္မ်ား၊ ၁၈၀၀ စီစီအ ထက္ ဗင္ကား၊ ဆလြန္းကားမ်ား၊ စက္သံုးဆီမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႕တို႔အား ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ ဆုိင္ရာအခြန္ဦးစီးဌာနတြင္ မွတ္ပံု တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ အထူး ကုန္စည္ခြန္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းစုစုေပါင္း ၂၆၄ခုရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

 အထူးကုန္ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ အခြန္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ ေၾကးက်ပ္သိန္း ၅၀ ေပးေဆာင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ယခု ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစ ဧၿပီမွ ၾသဂုတ္အထိ ငါးလ တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း တစ္တိုင္းလံုးတြင္ အခြန္က်ပ္ ၂၃၄ ဘီလီယံေကာက္ခံရရွိိသည္။

ွSource : 7Day Daily

Facebook comments