ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္သည့္မူ၀ါဒလို

javascript

ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႐ုံးခန္း၊ အိမ္ခန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား တုိးလာရာ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ မူ၀ါဒတစ္ခု လုိအပ္ေနသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

"ဆန္ရွင္႐ုပ္ဖို႔ လုပ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္လာျပီး အလုပ္လုပ္မယ့္လူေတြ၊ လာလည္မယ့္သူေတြက ပိုၿပီးမ်ားလာမွာ ေသခ်ာတယ္။ သူတို႔ေတြအတြက္ အခုခ်ိန္မွာေတာင္ ႐ံုးခန္း အိမ္ခန္းလိုအပ္ခ်က္က ရွိေနတယ္။ ျပည္ပက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ေရာက္သင့္သေလာက္ေတာ့ ေရာက္ေနၿပီ။ အလုပ္လာ လုပ္တဲ့ ျပည္ပက ၀န္ထမ္းေတြက်ေတာ့လည္း ကြန္ဒိုေတြ ငွားခေဈးႀကီးလို႔ အျပင္အိမ္ေတြ တိုက္ခန္းေတြမွာ ျဖစ္သလို ငွားေနၾကရတယ္။ ေဈးကြက္ရွိမွန္းသိေပမဲ့ အေရာင္းအ၀ယ္က ေအးတဲ့အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးသမားေတြ ကလည္း ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးမထားႏိုင္ဘူး။ ရန္ကုန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ ႐ံုးခန္းဖြင့္ႏိုင္တဲ့ အေဆာက္အအံုကလည္း နည္းေနေသးတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မူ၀ါဒေတြကလည္း မၿငိမ္ေသးဘူး၊ မူ၀ါဒေတြ ၿငိမ္သြားဖို႔လိုတယ္" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာ
ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ရာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းၿပီးပါက ယခုထက္ ျပည္ပမွ ပိုမိုလာေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္သူ မ်ားျပားလာမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၀င္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္သည့္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားမွာမူ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒမွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ ထက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေဆာက္ လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ယခုအစိုးရလက္ ထက္တြင္ ျပန္လည္စိစစ္ျခင္းမ်ား လုပ္ခဲ့ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေန သကဲ့သုိ႔ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပ႒ာန္း ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အခြန္ႏႈန္းထားႀကီးျမင့္သည္ဟု ေျပာဆုိၾက သည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

"အထပ္ျမင့္ေပၚလစီေတြ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခဲ့ၿပီး အခုထိမၿငိမ္ေသးတာရယ္၊ အခြန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေပၚလစီမာတာေတြက ေဈးကြက္ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္၊ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေတာ့ ေကာင္းလာမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္"ဟု ဦးသန္းဦးက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဈးကြက္ေအးေနေသာ္လည္း မၾကာမီ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားပါ တိုးတက္မ်ားျပားစြာ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႐ံုးခန္း၊ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ႐ံုးခန္း၊ အိမ္ရာမ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ခိုင္မာမႈ ရွိသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အေဆာက္ အအံုဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို တိတိ က်က် ျပ႒ာန္းေပးရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း နာယက ဦးခင္ေရႊက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

"ျပည္ပကလာမယ့္ စီးပြားေရးသမားေတြ အတြက္လည္း ႐ံုးခန္းေတြ လူေနအိမ္ေတြကို အခုကတည္းက ႀကိဳေဆာက္ထားဖို႔လိုတယ္။ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနနဲ႔ ေဈးကြက္ကို
သြားၾကည့္လို႔မရဘူး။ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း မွာျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ေဈးကြက္အေျခအေနကို တြက္ၿပီး လုပ္ၾကဖို႔လိုတယ္။ အခုက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လိုက္ၿပီး
အျပစ္လိုက္ရွာသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကမွာ ဒီျပႆနာေတြ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက တြန္႔သြားၾကတယ္။ အခုပဲ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ကိစၥ ကို အခုပဲ ပိတ္တယ္ဆိုၿပီး ျမင္သြားၾကတယ္။ အပြင့္လင္းဆံုးေျပာရရင္ ဒီအခ်ိန္က ႀကိဳၿပီး ေဆာက္ထားရမယ့္အခ်ိန္ပဲ။ မူ၀ါဒမၿငိမ္ေသး တဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြကျဖစ္ေနတာ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ယခုအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာ္မတီဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အက်ဳိး ဆက္အျဖစ္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီသည့္ အလုပ္သမား မ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သလိုေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ခန္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအၾကားတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈ မ်ား ပ်က္ယြင္းသြားခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားက အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနသည့္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ထိုးႏွက္ခ်က္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ခဲသလို
ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးေစခဲ့သည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ၿမိဳ႕ျပ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျပန္လည္ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က စက္မႈလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ကာ ပညာရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါ၀င္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ဇြန္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားကို စိစစ္ကာျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမျပင္လုပ္ငန္း စတင္ရျခင္း မရွိေသး သည့္ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း ၁၃၀ ႏွင့္ ေျမျပင္လုပ္ငန္း စတင္ေနၿပီျဖစ္သည့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၅၅ လံုးအတြက္ ျငင္းခုံမႈမ်ား
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔က အေဆာက္အအံု ေဆာက္ရင္ လိုအပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကို စည္ပင္လက္ထဲ ထည့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ သူတို႔ အကုန္သေဘာတူရင္ က်င့္သံုးလို႔ ရပါၿပီ။  အစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပရေလာက္တဲ့ အထိ အခ်က္အလက္သစ္ေတြက သိပ္မမ်ား ပါဘူး။ လမ္းအက်ယ္ ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ ေဘးကို ေျမဘယ္ေလာက္ခ်န္ရမယ္။ လမ္း က်ဥ္းဆိုရင္ ေဘးကို ေျမက်န္ ဘယ္ေလာက္ ထားရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြေတာ့ ရွိလိမ့္မယ္။ လမ္းမႀကီး ဒါမွမဟုတ္ အတြင္း လမ္းေတြအတြက္က ဘယ္ေလာက္ေျမခ်န္ ရမယ္ဆိုတာေတြပါ ပါလာလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေပးထားတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါၿပီ။ အတည္ျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ စည္ပင္ဘက္က ေၾကညာေပး ပါလိမ့္မယ္"ဟု  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈစိစစ္ ေရးေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲမင္းဦးက စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္မ်ားစြာ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့သည္။

ွSource : Myanmar Times

Facebook comments