မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္တြင္ ေရာင္းခ်သူက ျမတ္စြန္းသည့္၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီးအခြန္စိစစ္မႈ ခံယူရန္အသိေပး ထုတ္ျပန္

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေရာင္းခ်သူ အေနျဖင့္ ျမတ္စြန္းသည့္ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ၿခံေျမ အစရွိသည့္ အေျခပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္စိစစ္မႈ ခံယူၾကရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိမ္ျခံေျမ ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ ကာလတန္ဖိုး သတ္မွတ္မႈ ပိုမိုလ်က္ရွိေသာ္လည္း က်သင့္ေငြ အခြန္မ်ားကို ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေျခပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ က်သင့္အခြန္ႏႈန္းမွာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်သည့္ ကာလတန္ဖိုး အေပၚတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ျမတ္စြန္းေငြ အေပၚ၌သာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထမ္းေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနမွ အသိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းက အခြန္အရပ္ရပ္မွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံရရွိေငြက်ပ္ ၁၅၄ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းေကာက္ခံရရွိေငြ၏ ထက္၀က္ခန္႔မွာ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္မွ စည္းၾကပ္ခြန္မွ ရရွိခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆ အခြန္ေကာက္ ဥပေဒအရ အခြန္ႏႈန္းေတြ ေျပာင္းလဲတိုးျမႇင့္မွာမို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္မွာ အခြန္ေပးေဆာင္မႈ မ်ားခဲ့တာပါ။ အေျခပစၥည္းကေန ျမတ္စြန္းတဲ့ အေပၚ အခြန္ထမ္းေဆာင္မႈကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ တကယ္တမ္းအိမ္ျခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္မွာ ေရာင္းတဲ့သူ
ဘက္ကလည္း ျမတ္စြန္းေငြရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာပါ” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း က်ပ္သိန္းေသာင္းခ်ီျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အကြက္အမ်ားစုမွာ ယာယီစာခ်ဳပ္ အလႊဲအေျပာင္းမ်ားျဖင့္သာ ေရာင္း၀ယ္၍ လက္လႊဲလက္ေျပာင္း ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး အခြန္စည္းၾကပ္ေပးေဆာင္မႈ နည္းပါးလ်က္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခြန္ႏႈန္းထားသစ္ျဖင့္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈမွာ ေလးခုသာ ရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

“သိန္းတစ္ေသာင္းတန္ အကြက္ကို ၀ယ္ၿပီး အခြန္စည္းၾကပ္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အရင္းက က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္။ ဒီေတာ့ ၀ယ္ၿပီးရင္ေတာ့ ပတ္ကား စာခ်ဳပ္ထြက္ဖုိ႔ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ GP နဲ႔ပဲ ခ်ဳပ္ၾကတာေပါ့” ဟု ၀ါရင့္ အက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အိမ္ျခံေျမ စည္းၾကပ္မႈမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေကာက္ခံရရွိေငြမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုတြင္ ၂၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၁၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုတြင္ ၃၈ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇၆ ဘီလ်ံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အခြန္ဌာန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရၿပီး လတ္တေလာတြင္ အခြန္ႏႈန္းထားသစ္ေၾကာင့္အခြန္ေပးေဆာင္မႈ ေလ်ာ့က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Eleven Media Group

Facebook comments