တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ ျပပြဲႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားျပား

javascript


တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အိမ္ၿခံေျမ ျပပြဲႏွင့္ 

ေဟာေျပာပြဲအခမ္းအနားသို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားျပား


တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ျပဳလုပ္က်င္းပေသာ 

အိမ္ရာအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာျပပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး 

ျပပြဲတြင္အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အိမ္ရာစနစ္မ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းရာမ်ား ေဟာေျပာပြဲ 

အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဟာပြဲပြဲတြင္ CHD 

ဘဏ္မွဦး၀င္းေဇာ္ႏွင့္ MKT Construction မွ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးသက္ႏိုင္ဦး ( Mavrick

Management )တုိ႔မွ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အိမ္ရာစနစ္မ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ေဟာေျပာခဲ့ကာ ျပပြဲႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမွ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ဆက္လ်င္းသည့္ အေၾကာင္း

အရာမ်ားအား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ သြားေရာက္ေလ့လာ 

စံုစမ္းခဲ့သည္။


ျပပြဲတြင္ ေၾကြျပား၊ ေက်ာက္ျပားႏွင့္ အျခား အိမ္သံုး အလွဆင္ ေဆာက္လုပ္ေရး

ပစၥည္းအေရာင္းျပခန္းမ်ား၊ ကား show room ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္

မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၿပီး အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား

စသျဖင့္ စုစုေပါင္းျပခန္း ၁၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဧရာ၀တီဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးသည့္ စနစ္အား လာေရာက္

ျပသခဲ့ၾကကာ အခ်ိဳ႔ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျပပြဲကာလမ်ားအတြင္း

၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ တန္ဖုိး၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့

ခ်ေပးသည့္ အထူး ပရိုမုိရွင္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္အေရာင္းျပပြဲ ၀င္ေရာက္ျပသေသာ

ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရၿပီး ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ လံုးခ်င္းအေရာင္းမ်ား၊

ေဆာက္လက္စတုိက္ခန္းမ်ားအား မိတ္ဆက္ျပသခဲ့ၾကသည္။

 

“တုိက္ခန္းေလးေတြ ေရာင္းရပါတယ္ ခုဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းနဲ႔လံုးခ်င္း

အေရာင္းေတြကို ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ သတ္မွတ္ကာလ

အတြင္း၀ယ္ယူတဲ့သူေတြအတြက္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ေပးထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ

ပါ၀င္ပါတယ္လတ္တေလာမွာေတာ့ တုိက္ခန္းေပါင္း ၃၀ ၀န္းက်င္ ေရာင္းခ်ထားၿပီး

ပါၿပီ” ဟု AMPS ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အေရာင္းျပခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက

ေျပာသည္။

 

“ညီမတုိ႔အေနနဲ႔ေတာ့ ျပပြဲမွာ အခန္းေတြ ပါ၀င္ျပသမိတ္ဆက္တဲ့သေဘာပါ 

ေရာင္းၿပီးတာေတြလည္း ရိွပါတယ္ ေဆာက္လက္စတုိက္သစ္ေတြအတြက္ျပပြဲ

ကာလအတြင္းမိတ္ဆက္ျပသတာပါ ျပပြဲကာလအတြင္း ၀ယ္ယူတဲ့သူေတြအတြက္

အိမ္အလွဆင္လုပ္ငန္းနဲ႔ အခန္းဖြဲ႔တာေတြကို အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမယ့္ 

အစီအစဥ္ေလးေတြထည့္သြင္းထားပါတယ္” ဟု Moon Sun ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

 

အိမ္ၿခံေျမဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမအသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာ စံုစမ္းလုိသူမ်ား

တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

“တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြကို ဘဏ္ေတြကေန ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဘဏ္ကေန ေခ်း

ေပးမယ့္စနစ္ေတြ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း စုမိေဆာင္းမိၿပီး အိမ္တစ္လံုးပိုင္ဆုိင္ႏိုင္

တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္လုိ႔ ေကာင္းမြန္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အားေပးပါတယ္ 

ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ခု လက္ရိွအတုိးႏႈန္းကေန ေလွ်ာ႔ခ်ေပးလာႏိုင္ၿပီး ကာလရွည္ 

ေခ်းေငြ အေနနဲ႔လည္း ႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ ၃၀ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးလာႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ 

ယံုၾကည္ပါတယ္အစိုးရအေနနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအပိုင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာ 

က်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာေတြ ကိုလည္း ေျဖရွင္းေနတာေတြ ရိွတယ္ က်ဴးေက်ာ္ေတြဘာေၾကာင့္ 

ေပၚလာလည္းဆုိေတာ့ သူတုိ႔လက္လွမ္းမီတဲ့ အိမ္ရာေတြမရိွလုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္  လက္ရိွ

ရန္ကုန္မွာ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကို လူသံုးသိန္းေလာက္ တုိးတုိးလာတယ္ ဒီလုိတုိးပြားလူဦးေရ

အတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾကည့္ရင္ေတာင္ အိမ္ခန္းေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ ႏွစ္စဥ္

လုိေနမယ္ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာေတြအျပင္ အငွားအိမ္ရာတခ်ိဳ႔လည္း 

လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာေတြရိွပါတယ္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ အားေပးခ်င္တာကေတာ့ 

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာေတြကို ပိုအားေပးခ်င္ပါတယ္ ေငြကို ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကို ရေအာင္

စုၿပီး ေနာက္ပိုင္းေပးေခ်ေငြကို ပံုမွန္ေပးၿပီး အိမ္ပိုင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္ 

သူမ်ားအိမ္မွာငွားေနရင္ သူမ်ား Loans ကို ဆပ္ေပးသလုိျဖစ္မယ္ ခုလုိေပးရတဲ့ ေငြကို 

အရစ္က်အိမ္ရာ၀ယ္ယူမႈမွာ လစဥ္ဆပ္ေပးသြားရင္ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ ႏွစ္ ၂၀ ၀န္းက်င္ဆိုရင္ 

ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္ ကိုယ့္သားသမီးေတြကိုလည္း အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္ ေနထုိင္

ႏိုင္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ျဖစ္လာမယ္” ဟု ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းအိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ ေစ်းကြက္ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးလည္း

ျဖစ္သူ ကိုသက္ႏိုင္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္။

 

အိမ္ရာျပပြဲႏွင့္ေဟာေျပာပြဲသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာသူ ျပည္သူတစ္ဦးမွ 

"အခန္းေလးတစ္ခန္းေလာက္ ၀ယ္ခ်င္လုိ႔ လာေလ့လာတာပါ ေျမကြက္နဲ႔ တုိက္ခန္းမွာ

ေျမကြက္ကေတာ့ တသီးတသန္႔ ၀ယ္ယူၿပီး အိမ္ထပ္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ လူေတြအဖုိ႔ သူ႔ဟာ

နဲ႔သူ ေကာင္းပါတယ္ ေျမကြက္ကလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔

တျခား လုိအပ္ခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာေတြဆုိ ၀ယ္ဖုိ႔ စိတ္၀င္စားပါတယ္

Readymade အသင့္ေဆာက္ၿပီး အခန္းသစ္ေတြက်ေတာ့လည္း လုိခ်င္ေပမယ့္

လက္ရိွ အေနအထားအရဆုိ ေစ်းက ျမင့္ေနေသးတဲ့ အေနအထားရိွတုန္းဆုိေတာ့

သိပ္မကပ္ႏိုင္ေသးဘူး ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခုလုိ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း

ေတြကေနၿပီးေတာ့လည္း အရစ္က်စနစ္ေတြနဲ႔ ဘဏ္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်

ေပးလာတာကိုေတာ့ စိတ္၀င္စားပါတယ္ ႏွစ္ကာလအတုိင္းအတာ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္

ေပးႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပ့ါ ပိုလည္းေရာင္းရမယ္ လုိခ်င္တဲ့သူေတြလည္း အဆင္ေျပမယ္

တစ္ခုရိွတာက အဲလုိ ကာလရွည္ ေခ်းေငြနဲ႔အရစ္က်စနစ္ေတြ လုပ္ေပးႏိုင္ဖုိ႔အတြက္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အပိုင္းေတြမွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ပိုၿပီးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရင္ အိမ္ၿခံေျမ

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ေတြေရာ အေရာင္းအ၀ယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအပိုင္းေတြမွာပါ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္

လာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။


ေဟာေျပာပြဲတြင္ တတ္ေရာက္နားေထာင္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား

ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက႑သည္

အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑အေနျဖင့္ ပါ၀င္ၿပီး လူတုိင္းတြင္ အိမ္ရာဆုိသည့္ အေျခခံ

လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူေတြအမ်ားစု၏ မရိွမျဖစ္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုလည္း

ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္

မ်ားအား ပိုမုိတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း တန္ဖုိးနည္း

အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အငွားအိမ္ရာမ်ားအား  ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထုတ္၍

ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္သူမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အေရာင္းျမွင့္တင့္မႈ စနစ္မ်ားအား ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳး

ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အစိုးရအိမ္ရာမ်ား၊  ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရး

အိမ္ရာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဆာက္လုပ္ေသာၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ေဒသ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္

အိမ္ရာတုိက္ခန္းေဆာက္လုပ္မႈ တစ္ခုသက္သက္အေနျဖင့္မဟုတ္ပဲ အေျခခံလူမႈအေဆာက္

အအံုမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ ေစ်း၊ လမ္း၊ ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေအးခ်မ္းသာယာ

ေရး လူမႈဘ၀ သာယာေရးအတြက္ ပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈမ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm


Facebook comments