ဒလ-ရန္ကုန္တံတား တည္ေဆာက္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ မွာ ၿပီးစီးမယ္

javascript
ၿမန္မာ-ကိုးရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ဒလ-ရန္ကုန္တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာပါတယ္။

ဒလမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာ ဦးစိန္ျမေအးက ဒလ-ရန္ကုန္
တံတားဒီဇိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရနဲ႔ JICA တို႔
ပူးေပါင္းေရးဆြဲေနတဲ့ ၂၀၄၀ Yangon City Plan နဲ႔ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနၿပီး ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဒလ-ရန္ကုန္ တံတားတည္ေဆာက္မယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒလ-ရန္ကုန္တံတားစီမံကိန္းအတြက္ ကန္ထ႐ိုက္တာေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဒလံတားကို ၂၀၂၀-၂၁ႏွစ္မွာ ၿပီးစီးဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကဆက္လက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

JICA ရဲ႕ 2040 Yangon Strategic UrbanDevelopment Planအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး
ဒလ-ရန္ကုန္တံတားစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာရန္ကုန္ဘက္ကမ္း လမ္းမေတာ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းနဲ႔
ဒလဘက္ကမ္း၊ ကမကဆစ္ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္းကိုဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ထိခိုက္မႈ
အနည္းဆံုးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က
ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

တံတားတည္ေဆာက္ေရးကာလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တည္းမႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္
Traffic Management ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။

Source: SFJ Strategy First

Facebook comments