တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ျပည့္ေအာင္ လတ္တေလာ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသး

javascript
အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္အတြင္းအေျခခံလူတန္းစားေတြဝယ္ ယူႏိုင္မယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ လုိအပ္ ခ်က္ျပည့္မွီေအာင္ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသးဘူးလို႔စက္တင္ဘာလ၁၇ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ႔၂၀၁၆ခုႏွစ္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြကသိရပါ တယ္။

‘ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာ ေနထိုင္တဲ႔လူဦးေရရဲ႕၆၅ရာခုိင္ႏႈန္းကအိမ္ပိုင္ဆိုင္ေပမဲ႔က်န္တဲ႔၃၅ရာခိုင္ႏႈန္းကအိမ္ငွားေနထိုင္သူေတြ ျဖစ္တယ္’လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာပါ တယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၂၂၀၈ခန္းကိုဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း(၁) မွာ ၈၆၄ ခန္း၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ကေနာင္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမွာ ၈၄၀ခန္း၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္း အပိုင္း(၃)မွာ ၅၀၄ခန္း ေရာင္းခ်ဖို႔လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေပါင္း၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ဖို႔လည္း ရွိပါတယ္။အဲသည္အိမ္ရာအခန္းေတြကို အနိမ္႔ဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္နဲ႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားၿပီး အေျခခံလူတန္းစားေတြဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္သက္သာတဲ႔ ႏွစ္ ရွည္ေခ်းေငြေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေနးႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ေရာင္းခ်တာကိုကနဦးေပးသြင္းေငြအခန္တန္ဖိုးရဲ႕၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း
ေပးေခ်ရမယ့္အပိုင္းေတြမွာဝယ္ယူသူေတြလက္လွမ္းမီႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတဲ႔အိမ္ရာအခန္းေတြကေတာ့တန္ဖိုးျမင့္နဲ႔တန္ဖုိးလတ္ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းအားထက္ပိုမိုမ်ားျပားတဲ႔အေရအတြက္ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့က်ဴးက်ဴနဲ႔အေျခခံလူတန္းစားေတြ ရဲ႕အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္က လူဦးေရရဲ႕ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္က လူဦးေရရဲ႕ ၃၀ရာခိုင္းႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 

Source: Kumudra

Facebook comments