ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဗဟုိစီးပြားေရး ဇုန္ခြဲတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္

javascript
မဟာရန္ကုန္စီမံကိန္း ၂၀၄၀ အရ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္ကို ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ခြဲတစ္ခုျဖစ္လာရန္
စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ
လက္ေထာက္ဌာနမႉး ဦးတုိးေအာင္က ေျပာသည္။

"မဟာရန္ကုန္စီမံကိန္း ၂၀၄၀ ထဲမွာ ရန္ကင္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြစုတဲ့ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္
လုပ္မယ္လုိ႔ စီမံကိန္း ဆဲြၿပီးသားပါ။ အခုကတည္းက စၿပီးလုပ္ေန ပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုရန္ကင္းၿမိဳ႕ဘက္မွာ တုိးခ်ဲ႕ သြားေအာင္၊ အဲဘက္မွာ
မ်ားမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေအာင္ေျပာသြားမွာ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ JICA ႏွင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတုိ႔ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္
စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းထဲတြင္ ဗဟုိစီးပြားေရးဇုန္ခြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေနရာ ငါးေနရာကုိ
သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းစီမံကိန္း ငါးခုအတြင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ကုိလည္း ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ခြဲတစ္ခု
ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းငါးခုမွာ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းဓမၼဗဟုိစီးပြားေရးဇုန္၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္၊
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း) သံုးၿမိဳ႕နယ္ ဆက္စပ္ေနသည့္
ဒဂံုေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံု စီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း၊ပဲခူးျမစ္ကမ္းေဘး ႏွင့္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ႏွင့္
ဆက္စပ္လိုအပ္ လာမည့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည့္ဇုန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းငါးခုတြင္ မင္းဓမၼ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္မွာ လက္ရွိတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုက
တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္စီမံကိန္းမ်ားကိုမူ အစိုးရက
စီမံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဦးတုိးေအာင္ကေျပာသည္။

"မင္းဓမၼကိုပဲ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တင္ဒါေခၚၿပီး သီးသန္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္သြားမွာ။ ဒါေပမဲ့
ရန္ကင္းတို႔၊ တျခားစီမံကိန္းေတြျဖစ္ တဲ့ ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆံုတုိ႔ကို မင္းဓမၼလို မဟုတ္ဘူး။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္က သူ႔ဘာသာသူ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေတြလုပ္တာေတြက
ရွိေနၿပီးၿပီ။ေနာက္ထပ္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဘက္မွာ
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို မ်ားမ်ားခြင့္ျပဳေပးသြားမယ္"ဟု၎က ေျပာသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္အား ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ ခြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရျခင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၊
ၿမိဳ႕ျပင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္အရမ္းမကြာေ၀းဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး၏ အလယ္ခန္႔တြင္ ရွိေနကာ
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္း မြန္ေသာေၾကာင့္ယင္းေနရာတြင္ ဗဟိုစီးပြား ေရးဇုန္ခြဲျပဳလုပ္ရန္
သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးတုိးေအာင္က ေျပာသည္။

"ရန္ကင္းကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ရတာလဲဆုိေတာ့ အဓိကက သူကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလယ္မွာ
ရွိသလိုျဖစ္တယ္။လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္လည္း ေကာင္း တယ္၊ သြားလာရလြယ္တယ္၊
ၿမိဳ႕ထဲနဲ႔လည္း နီးတယ္၊ ၿမိဳ႕ျပင္နဲ႔လည္း မေ၀းဘူး။ ေနာက္ၿပီး သူ႔ဟာနဲ႔သူလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေနတယ္၊
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ရန္ကုန္ရဲ႕ စီးပြားေရးဇုန္ခြဲ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနရင္ ၿမိဳ႕ထဲဘက္ မွာပဲ ျပည့္က်ပ္မေနဘဲ
ခြဲထြက္သြားမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ စီးပြား ေရးဇုန္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ လိုသည္အထိ ၿမိဳ႕ဧရိယာမက်ယ္၀န္းဘဲ
စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည္အထိ ေျမေနရာလြတ္
မက်ယ္ေတာ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ က ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ ခြဲလုပ္ဖုိ႔ဆုိတာ ဒီထက္ပိုၿပီး ေနရာက်ယ္ က်ယ္မွာ
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျဖစ္သင့္တဲ့ေနရာမ်ဳိးမွာ လုပ္သင့္တယ္ထင္တယ္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္က
က်ပ္ေနၿပီ။ ရန္ကင္း ေနရာေလးနဲ႔ေတာ့ စီဘီဒီလုပ္လုိ႔မရဘူး ထင္တယ္။ ေနရာလြတ္ေတြလည္း
သိပ္မရွိ ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူေနထုိင္မႈမ်ားၿပီး စည္ကားေနၿပီးသားေနရာမွာစီးပြားေရးဇုန္
ထပ္လုပ္ဖုိ႔က အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး" ဟု Capital Development Construction ကုမၸဏီမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ Asia Constructionကုမၸဏီမွ ဦးရန္ေအာင္က "ရန္ကင္းဘက္ကေတာ့ ေနရာဧရိယာက
က်ဥ္းေနၿပီ။ လုပ္ငန္းအရ စီးပြားေရးအစံုပါလုိ႔ေတာ့ မရေလာက္ဘူး။ သီးသီးသန္႔သန္႔ လုပ္ငန္းေလာက္ပဲ
ရမယ္။ ဘဏ္တုိ႔၊ေရွားပင္းေမာတုိ႔ေလာက္ပဲ ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဘက္ကို စီးပြားေရးဇုန္လိုမ်ဳိးလုပ္မယ္
ဆုိရင္လည္း ၿမိဳ႕ထဲမွာႁပြတ္သိပ္ေနတာ ထက္စာရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးေကာင္းသြားလိမ့္မယ္" ဟု ေျပာသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕သည္ လူေနထုိင္မႈမ်ားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလည္း အဆင္ သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္
အတြက္ ဗဟိုစီးပြားေရးဇုန္ခြဲစီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းထက္ ေနထုိင္မႈအား
လက္ရွိအေန အထားထက္ ပိုအဆင့္ျမင့္သည့္ေနထုိင္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
လုပ္ငန္း ရွင္အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပိုင္း အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည့္ အတြက္
အစိုးရအေနျဖင့္လည္းယခုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီမံကိန္း မ်ားကိုေရးဆြဲရာတြင္
လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္အထိေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က
ေျပာသည္။

"အစိုးရက လ်ာထားတဲ့ စီးပြားေရးဇုန္ခြဲ စီမံကိန္းေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္အစိုးရ
လက္ထက္ကတည္းကေတာ့ဘာေတြလုပ္မယ္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေနတာပဲ။ တကယ္ လက္ေတြ
႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေတာ့ လုိတယ္။ အခုအေနအထားက ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြရဲ႕
အလားအလာ ေကာင္းလာၿပီ။ တိတိက်က် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေလးလုပ္ဖုိ႔ေတာ့လုိတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။


Source: The Myanmar Times

Facebook comments