ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ထြန္း

javascript

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ လံုးခ်င္း၊

ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ထြန္း

 

ရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အနည္းငယ္လႈပ္ရွားလာၿပီး

ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္၀န္းက်င္ရိွ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားမွာလည္း

အေရာင္းအ၀ယ္သြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း စံုစမ္းသိရိွရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ား

ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ ေနျပည္ေတာ္ေဒသခံတစ္ခ်ိဳ႔ႏွင့္ ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္

 

"ခ်င္းတြင္းလမ္းမေပၚမွာဆုိရင္ သိန္း ၇၀ နဲ႔အထက္ရိွတယ္ လမ္းသြယ္ေတြထဲ

ဆုိရင္ေတာ့ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ေစ်းေပါက္ပါတယ္ ေပ ၄၀x၆၀ အုတ္ခံ ပ်ဥ္ေထာင္

လံုးခ်င္းေလးေတြေပ့ါ ေျမကြက္ေတြဆုိရင္ ေစ်းနည္းနည္းေလ်ာ့ပါတယ္ ေျမကြက္

ေတြဆုိရင္တခ်ိဳ႔ဆုိ သိန္း ၅၀ ေလာက္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအပ္ၾကတယ္ ခ်င္းတြင္းလမ္းမ

ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာပဲ ရိွပါတယ္ ေစ်းအသင့္တင့္ေလာက္နဲ႔ ၿခံနဲ႔၀င္းေလးနဲ႔ ေနခ်င္

တဲ့သူေတြအတြက္ မဆုိးလွဘူးေပ့ါ  စီးပြားေရးလုပ္ဖုိ႔ ကုမၸဏီအေရာင္းျပခန္းမ်ိဳးေတြ

အတြက္ သင့္ေတာ္တာဆုိရင္ေနရာက်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းနဲ႔ အကြက္အကြင္းေကာင္းတဲ့

ေနရာေတြဆုိရင္ ဇမၺဳသီရိ ေတာင္ညိဳလမ္းမ ပတ္၀န္းက်င္ ဟိုတယ္ဇုန္ဘက္သြားတဲ့

ဘက္ေတြမွာလည္း ေျမကြက္ေတြ အေရာင္းေခၚတာရိွတယ္ ေစ်းကေတာ့ ေနရာ

ေကာင္းရင္ သိန္း ၂၅၀၀ ၀န္းက်င္ အေရာင္းေခၚပါတယ္ေျမကြက္သီးသန္႔ေပ့ါ အဲဒီ

ဘက္ေတာ့ ေစ်းပိုမုိေကာင္းပါတယ္" ဟု ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးမွ

ေျပာၾကားသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရရံုစိုက္ရာေဒသျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား လာေရာက္

လည္ပတ္မႈမ်ားလာျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပထ၀ီအေနအထားအရလည္း

ခက္ခဲမႈ မရိွသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္မ်ားအား စိတ္၀င္တစား လာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ား မ်ားျပားလ်က္ရိွကာ

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္မွ သိန္း ၂၀၀ ၾကား လံုးခ်င္းႏွင့္

ေျမကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

"သိန္း ၂၀၀ ေအာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္က

အက်ိဳးေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ၾကတယ္ခင္ဗ် လြန္ခဲ့တဲ့

လေတြကဆုိရင္ သိန္း ၅၀၀/၁၀၀၀ ၀န္းက်င္လံုးခ်င္းေတြ ပိုအေရာင္းအ၀ယ္

ျဖစ္တာ ေတြ႔ရပါတယ္၀ယ္ၾကတဲ့သူေတြကေတာ့ နယ္စပ္ဘက္က လူေတြနဲ႔

တခ်ိဳ႔ ေရႀကီးတဲ့ ေဒသေတြဘက္က လူေတြတခ်ိဳ႔ ၀ယ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္

ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္၀န္းက်င္မွာေျမကြက္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေလးတစ္လံုးေလာက္

၀ယ္ထားခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိွလာၾကတယ္ ခုအခ်ိန္မွာ ေနျပည္ေတာ္ဘက္ဆုိတာလည္း

တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ သစ္ပင္သစ္ရိပ္ေတြနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းရိွလာတဲ့ အေနအထား

ေတြ ျဖစ္လာတာေရာ ေနာက္တစ္ခုက ရန္ကုန္ - မႏ ၱေလး ခရီး ( ၈ ) နာရီနဲ႔

အျမန္ရထားလမ္းစနစ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာဖုိ႔ အေျခအေနေတြလည္း

ရိွေနတဲ့အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ဘူတာ ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ေစ်းကြက္အေျခအေန 

စံုစမ္းသူေတြ ပိုေတြ႔လာရပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ေနျပည္ေတာ္နားမွာပဲ အဆင့္ျမင့္

ပညာ တကၠသိုလ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကို သတင္းကေတာ့ အတိအက်ေတာ့

မသိေသးပါဘူး ၾကားမိပါတယ္ အဲဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းဆုိ ေစ်းကြက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမုိအားေကာင္းလာလိမ့္မယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္ ၿပီးေတာ့ ဒကၡိဏ သီရီ

ဥတၱရသီရီဘက္ေတြနဲ႔ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေပၚမွာေရာ အေရာင္းအ၀ယ္ အငွားအရမ္း

ေလးေတြ ျဖစ္တယ္ ေနျပည္ေတာ္သေျပကုန္းပတ္၀န္းက်င္ေတြလည္း အငွား

ေရာ အေရာင္းပါ ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားရိွပါတယ္ ေထာင္ေက်ာ္

ေစ်းေခၚထားတဲ့ လံုးခ်င္းေတြဆုိရင္လည္း သိန္း ၁၅၀၀ ၀န္းက်င္ကေန အေလ်ာ့

အတင္းနဲ႔ သိန္း ၁၂၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္နဲ႔ အေရာင္းျဖစ္ၾကတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္"

ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္

"ေရႊမိတ္ဆက္" အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ ကုိ၀င္းျမင့္ထြန္းက Property.com.mm

သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

Facebook comments