ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ က်ပ္ ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္ (ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္) အထိ ထုတ္ေခ်းေပးထားေၾကာင္း သိရ

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက က်ပ္ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္ (ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္) ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု ေမခေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာလွေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဗဟိုဘဏ္ဆိုတာ စကားအနည္းဆံုး ေျပာရတဲ့ဌာနပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းနည္းေလး ေျပာလိုက္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက အတိတ္ယူၿပီးေတာ့ အျမတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ယူသြားပါလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္တို႔၊ အဂၤလန္တို႔မွာဆို အတိတ္ေပးတဲ့ စကားမ်ဳိးေျပာလို႔ အဲဒီအရာရွိေတြ ခဏခဏ အဖမ္းခံရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အစိုးရဘဏ္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၀၁၆ မတ္ ၃ ရက္မွာ ရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြမွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ရွိတာက ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔ အိုးအိမ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေခ်းတာပါ။ ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္ ရွိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလွေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၀ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနကာ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ အထိ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၈၅ ခုမွ ေဆာက္လုပ္ေရးစက္မႈ ေစ်းကြက္မ်ားအေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းမ်ား ေလ့လာေရာင္းခ်သည့္ CIC (Construction  Intelligence Center) ၏ ‘Myanmar's Construction Industry to reach US$ 13.5 Billion in 2020’ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း၊ အမ်ဳိးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ရရွိေရး စီမံခ်က္ကာလမ်ား အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္းမ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ တုိးတက္မႈကို ဟန္႔တားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း CIC က သံုးသပ္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အခက္ၾကံဳေန ရသည္။

၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္ရာအေဆာက္အအံု က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္း ၂၂ ခုကို ခြင့္ျပဳ ေပးထားၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံက စီမံကိန္း ၁၇ ခုျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၅၈၅ ဒသမ ၁၃၉ သန္းအထိ အမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားကာ ေဟာင္ေကာင္က စီမံကိန္းႏွစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၂၂၂ ဒသမ ၃၄၅ သန္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ေဒၚလာသန္း၈၀၊ မေလးရွားႏုိင္ငံက စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၇၆၈ သန္း တန္ဖိုးရွိ စီမံကိန္းတစ္ခု ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

Source: Eleven

Facebook comments