မြန္ျပည္နယ္၌ အခန္းေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္သည့္ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မည္

javascript

မြန္ျပည္နယ္၌ အခန္းေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္မည္

 

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အခန္းေပါင္း၂ဝဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္မည့္ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာမ်ားကို 

လာမည့္ႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူ 

တစ္ဦးထံမွသိရသည္။

''မြန္ျပည္နယ္က ျပည္သူေတြ ေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပေစဖို႔ အိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္ၿပီး 

အခန္းေရာင္းခ်ေပးရာမွာ အရစ္က်ေပးသြင္းတဲ့ စနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး

ေရာင္းခ်မယ္ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ဳိးထဲက တစ္မ်ဳိး ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၿပီး ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာပါ''

ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါအိမ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္စိန္ေက်းရြာ၌ အိမ္ခန္း

ေပါင္း ၁ဝဝဝ ပါဝင္ေသာ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခုႏွင့္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ မင္းရြာ

ေက်းရြာ၌ အိမ္ခန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ပါဝင္ေသာ အိမ္ရာစီမံကိန္း တစ္ခုကို တည္ေဆာက္မည္

ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာမ်ားမွ အခန္းမ်ားကို အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ အဓိက

ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပန္းၿခံမ်ား၊ အနားယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကားပါကင္မ်ား ထည့္သြင္း

တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: ျမ၀တီ

 

Facebook comments