အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ အေနာက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသ

javascript

အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ အေနာက္ကမ္းရိုးတန္းေဒသ 

 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္

ေဒသအႏွံ႔ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားအတြင္း အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္သည္လည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္လာ

ေနေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရသည္။

 

စက္မႈဇုန္မ်ားရိွသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႔မ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊

မင္းျပားၿမိဳ႔မ်ားအပါအ၀င္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္လ်က္

ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"တခ်ိဳ႔ေတြက ရြာဘက္ေတြကေန ၿမိဳ႔ေပၚသို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႔အနီးနား ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္

လာၾကာတာေတြ တတ္ႏိုင္သူေတြက အုန္းၿခံေတြနဲ႔ လူေနထုိင္ေနတဲ့ ရပ္ကြက္

ေတြက ေနရာေကာင္းေတြ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ေနၾကေတာ့ ေရာင္းၿပီး ၿမိဳ႔ေပၚ

ေတြမွာ ေျပာင္းေရႊ႔ေနၾကတာေတြ အေရာင္းအ၀ယ္လႈပ္လာေတာ့ တခ်ို႔ကလည္း

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ ၀ယ္လာၾကတာေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္လႈပ္လာတဲ့ သေဘာပါ"

ဟု ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

 

"၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထဲမွာ အေရာင္းအ၀ယ္ ပိုျဖစ္သလုိရိွတယ္ ေစ်းကလည္း သိပ္မႀကီး

ေသးဘူးေပ့ါ ငပလီကမ္းေျခနားက ေမာင္ေရႊေလးကမ္းေျခ ပတ္၀န္းက်င္ ေျမကြက္

ေတြနဲ႔ ကမ္းေျခ ဟိုတယ္နဲ႔ သံတြဲေလဆိပ္ပတ္၀န္းက်င္ ေျမဧကေတြ အေရာင္းေခၚ

တာေတြ ေတာ္ေတာ္ေတြ႔ရပါတယ္ ေစ်းေကာင္းလာတာကေတာ့ ၂၀၁၂ အကုန္

၂၀၁၃ ထဲေလာက္ကေန စတတ္လာတာပါ ငပလီနဲ႔ ကမ္းေျခစပ္ေနတဲ့ ရြာေလးငါး

ရြာေလာက္ကို ဟိုတယ္ဇုန္အေနနဲ႔ တုိးခ်ဲ႔လုိက္ေတာ့ ေျမေစ်းက ေဟာ့သြားတာေပ့ါ

မဇင္ရြာ၊ လင္းသာရြာ၊ ျမျပင္ရြာ၊ ေက်ာက္ကလပ္၊ ေမွာ္ရံုရြာ စသျဖင့္ ရိွပါတယ္

ငပလီကမ္းေျခက အလ်ားျပန္႔က်ယ္ေတာ့ ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္ေလ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကမ္းေျခတ၀ိုက္ေစ်းေတြက

ေထာင္ေက်ာ္ကေန ေသာင္းဂဏန္းထိေပါ့ ၿပီးေတာ့ သံတြဲအပါအ၀င္ ဆက္သြယ္

ေရးလမ္းေၾကာင္းသင့္တဲ့ ၿမိဳ႔ေတြက ေျမေစ်းေတြပါ လႈပ္လာေနတယ္" ဟု

သံတြဲေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုတုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကား

သည္။

 

အစိုးရအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ပိုမိုအားျပဳေဆာင္ရြက္လာသည္ႏွင့္ အညီ

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာင္းမြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း အိမ္

ၿခံေျမေစ်းမ်ား ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္မည့္ အေျခအေနရိွေနၿပီး ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပိုမုိျဖစ္ထြန္းလာႏိုင္သည့္ အေျခအေန

ေတြ႔ရသည္။

 

လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ငပလီ၊ သံတြဲ၊ ေျမာက္ဦးေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ

ခရီးသြားမ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ထြက္သြားလာလ်က္ရိွေနၿပီး ျပည္တြင္းမွ ဆက္သြယ္

ေရးလမ္းေၾကာင္းအေနျဖင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းမွ ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ

လမ္းမမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ေအာက္ပိုင္း ဂြၿမိဳ႔မွ ဆတ္သြား၊ က်ိႏ ၱလီဘက္မွတဆင့္

ကမ္းရိုးတမ္းအတုိင္း တတ္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ - ဥသွ်စ္ပင္ဘက္မွေန၍

ေတာင္ကုတ္သုိ႔ ရခုိင္ရုိးမကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းမမ်ားမွ တဆင့္

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးရိွကာ သံတြဲေလဆိပ္မွတဆင့္လည္း ဆက္သြယ္သြားလာ

လ်က္ရိွသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

Facebook comments