အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေန

javascript

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္
ေရးေကာ္မရွင္က အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းရန္ 
လုိအပ္သည့္အခ်က္ကုိ လက္ခံသျဖင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း (ဗဟို)က ဩဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ 
အဆုိပါေကာ္မရွင္ထံသို႔ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ခု
ျပဳသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္ျပခဲ့ရာ ေကာ္မရွင္က သက္ဆုိင္ရာ 
၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒ ၾကမ္းေရးဆြဲရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
သိရသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အသင္းက အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းဖုိ႔ 
လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပခဲ့တဲ့အေပၚ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေန ဗဟိုျပဳၿပီးေတာ့ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ဥပေဒၾကမ္း 
ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းသြားပါမယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဥပေဒဦးစီးဌာန၊
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာ ရွင္၊ ေဆြးေႏြးမယ္ ဥပေဒၾကမ္းကို

ၿပဳစုမယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက
ဥပေဒ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးမယ္"ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံအိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းဥကၠ႒
ဦးခင္ေမာင္သန္းက အဆုိပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒ လိုအပ္ျခင္းသည္ အိမ္ျခံေျမ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္း
ဆုိင္ရာမ်ားတြင္ နည္းစနစ္က်ၿပီး ကြ်မ္း က်င္သူမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္၊ အိမ္ျခံေျမ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ား ၾကားတြင္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက
မူေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က
ေျပာသည္။

"အာဆီယံႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာလည္း ဖိလစ္ပိုင္မွာ Real Estate
Services Act Law ရွိတယ္။ ေနာက္စင္ကာပူမွာလည္း Estate Agent Act Law ရွိတယ္။
အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူေတြဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္
အျဖစ္ ခံယူၿပီးေတာ့ ၀င့္၀င့္ႂကြားႂကြားနဲ႔ လိုင္စင္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကတယ္။
ဒီမွာလည္း မူေဘာင္တစ္ခုနဲ႔ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္သြား မွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မွာပါ" ဟု
ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆုိပါဥပေဒ ရွိလာ ပါက အိမ္ျခံေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူ၊ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည့္
အမ်ားျပည္သူမ်ားပင္ အက်ဳိး ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူႏွင့္ ငွားရမ္းသူမ်ားအတြက္
မွန္ကန္ခုိင္မာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း၏
ဦးခင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

"အဓိကအားျဖင့္ အိမ္ျခံေျမနဲ႔ မကင္းတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားအားလံုး ေရာင္းမွား၊ ၀ယ္မွား
ျဖစ္စရာမရွိဘူး။ ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သူ၊ ငွားရမ္းသူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါမွာလည္း 
မွားယြင္းမႈမရွိေအာင္ အခုလို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔

ေဈးႏႈန္းေဖာင္းပြတာေတြ၊ ေဈးႏႈန္းအတက္အက်
ၾကမ္းသြားတာေတြ နည္းသြားမယ္။ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအငွားကို ၾကံဳတဲ့လူက ပြဲစား၀င္
လုပ္ေနတာ။ စနစ္က်တာမရွိဘူး။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလာခဲ့ရင္ 
အမွားအယြင္း နည္းသြားမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ ဥပေဒရပ္မ်ားသည္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိင္ေသာ
ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းဥပေဒ၊ အိမ္ရွင္ အိမ္ငွားဥပေဒ၊ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒ စသည့္ ဥပေဒမ်ားသာ
ရွိၿပီး အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဥပေဒမွာ မရွိေသးသည့္အတြက္ 
လိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ မွ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းဦးက
ေျပာသည္။

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ဥပေဒ
ရွိသင့္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္ မႈ
အသင္းက ဥပေဒၾကမ္းကို ဆက္လက္ ေရးဆြဲသြားမည့္အေပၚတြင္ အျခားအိမ္ျခံ ေျမ
၀န္ေဆာင္မႈအသင္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ တုိင္း အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဘက္မွလည္း 

အားလုံးပါ၀င္ေရးအတြက္ ေျပာဆုိသည္မ်ားရွိသည္။. "သူတုိ႔အသင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ 
ဆြဲလုိ႔မရ ပါဘူး။ ေကာ္မရွင္ကို သြားေတြ႕တုန္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အသင္းလည္း ပါပါတယ္။ 
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အိမ္ျခံေျမ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသင္းလည္း
ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က ေျပာလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ ဥပေဒေရးမယ္ဆုိ တရား၀င္
လုိင္စင္ရထားတဲ့ အသင္းသံုးသင္းတင္ မကဘဲ တစ္သီးပုဂၢလ အိမ္ျခံေျမလုပ္ေနတဲ့
သူေတြလည္း ပါရမယ္။ အကုန္လံုးပါ၀င္ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီးမွ ဥပေဒမူၾကမ္းထြက္ၿပီးမွ
ဥပေဒျဖစ္လာမွာပါ။ အခုက ဥပေဒရွိသင့္တယ္ဆုိတာကို လက္ခံလုိက္တဲ့ အဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္" ဟု
ရန္ကုန္တုိင္း အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္း(ဗဟုိ)က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္ထံ
ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခုကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးအၾကံဳျပဳခဲ့ရာမွ ေကာ္မရွင္က ေထာက္ခံ
လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအျဖစ္ ေပၚေပါက္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္
အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ လြဲမွားမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ 
အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း၏ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ေအးမူက ေျပာသည္။

"ကြ်န္မတုိ႔အသင္း တင္ျပတာက ဒီေလာကမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြနဲ႔ လိုအပ္ေနတဲ့ 
ဥပေဒနဲ႔ကို ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေကာ္ မရွင္ကို တင္ျပကတည္းက ဥပေဒၾကမ္းဆုိၿပီး တင္ျပတာပါ။ 
ကြ်န္မတုိ႔အသင္းက ဒီဥပေဒကုိျပ႒ာန္းဖို႔ အာဏာ ကြ်န္မတုိ႔ လက္ထဲမွာ ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။
သူတို႔က ပုဂၢလိကဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမအသင္းက ဒီဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းလုိက္ရင္ သူတုိ႔ေတြ အခြင့္မရ ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး နားလည္မႈလႊဲမွားေနတာပါ" ဟု 
၎က ေျပာသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments