နယ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း အရစ္က်အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္က်င့္သံုးမႈ အေတြ႔ရမ်ားလာ

javascript

နယ္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း အရစ္က်အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္က်င့္သံုးမႈ

အေတြ႔ရမ်ားလာ

 

ၿမိဳ႔ျပအိမ္ရာအေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မ်ားတြင္ အစိုးရစီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားမွလူေနတုိက္ခန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ကန္ထရိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

မ်ားမွ တုိက္ခန္းမ်ားႀကိဳပိြဳင့္တုိက္ခန္းမ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အရစ္က်ေငြ

ေခ်မႈမ်ားျဖင့္ အခန္း၀ယ္ယူမႈမ်ားကဲ့သို႔ အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးသည့္ စနစ္ကို နယ္

ေဒသမ်ား၌လည္း က်င့္သံုးမႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာမွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရသည္။

 

နယ္ေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ခန္းမ်ားထက္ ပ်ဥ္ေထာင္၊ RC လံုးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေျမကြက္

မ်ားကိုပါအရစ္က် ေရာင္းခ်မႈပိုမုိေတြ႔ရေၾကာင္း ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

"အရစ္က်ေရာင္းတာက ေရာင္းသူေရာ ၀ယ္သူအတြက္ပါ အဆင္ေျပတယ္ေလ

အရင္ကေတာ့အရစ္က်စနစ္ မရိွမဟုတ္ပါဘူး ရိွပါတယ္ သို႔ေပမယ့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူ

ေလာက္ပဲ ေရာင္းျဖစ္ၾကတာမ်ားတာေပ့ါ အသိထဲကလူေတြနဲ႔ ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈ

အေထာက္အထား ခုိင္မာတဲ့ ဓာတ္သိ သူေတြေလာက္ပဲ အရစ္က်အေရာင္းအ၀ယ္

လုပ္ျဖစ္တယ္ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ လူေတြက အရစ္က်အေရာင္းေလးေတြ လုပ္ေဆာင္

လာၾကတာမ်ားလာတာေတြ႔ရတယ္ေျမကြက္ေတြေရာ လံုးခ်င္းေတြပါ ေရာင္းၾကပါတယ္

အရစ္က်ေရာင္းရင္ေတာ့ အစိုးရတုိက္ခန္းေတြလို ကန္ထရိုက္တိုက္ခန္းအေရာင္းေတြလုိ

၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ လုိမ်ိဳးေတာ့ မေပးႏိုင္ဘူးေပ့ါအမ်ားဆံုး ေလးငါးလထက္ မပိုပါဘူး ၂ လ

၃ လ ေလာက္အမ်ားစု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၾကတာေတြ႔ရပါတယ္ ပထမ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

စာခ်ဳပ္မွာေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈအလုိက္ညိႈႏိႈင္းၿပီး ၀ယ္လုိက ေခ်ႏိုင္

တဲ့ႏႈန္း ခ်ဳပ္ေပ့ါ ခု ျပင္ဦးလြင္ဘက္ ေျမကြက္ေတြ ဒီလုိပဲအေရာင္းျဖစ္ေနတာ ရိွပါတယ္

ေရာင္းခ်င္တဲ့သူေတြကလည္း အၿပီး၀ယ္လည္းဒီေစ်းအရစ္က်ေရာင္းလည္း ဒီေစ်းပါပဲ

ၾကာၾကာေစာင့္ရတာလည္း မဟုတ္ေတာ့ ေငြလည္းေပၚေအာင္ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း

ျဖစ္ေအာင္ အရစ္က်ေရာင္းေပးလာၾကတယ္" ဟု ျပင္ဦးလြင္ေဒသခံ ေျမကြက္မ်ား

အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ ကုိသန္းထြန္းလင္းမွ Property.com.mm

သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ဘက္မွာေတာ့ ဒီဘက္ မုိးကုတ္လမ္းဘက္က အကြက္ေတြ အေရာင္းေခၚ

တာေတြရိွတယ္ ေစ်းကေတာ့ သိန္း ၃၀ ၀န္းကေန ၆၀ ေလာက္ထိေပ့ါ ရြာေျမေလး

ေတြကေတာ့ အရစ္က် အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္လုိ႔ရပါတယ္ ဒီဘက္ေတြေရာ

အံ့ထူးကံသာ ဘုရားဘက္ေတြမွာေရာ ေျမကြက္အေရာင္းေတြ ရိွပါတယ္ သိန္းရာေက်ာ္

ကေန ေထာင္ ဂဏန္းအထိဆုိရင္ေတာ့ပေဒသာၿမိဳ႔သစ္ဘက္ လံုးခ်င္းေလးေတြ

အေရာင္းေခၚတာရိွတယ္ ၿမိဳ႔ေပၚနဲ႔နီးတဲ့ ေနရာေတြက ေစ်းနည္းနည္းႀကီးတဲ့ အေရာင္း

ေတြကေတာ့ အရစ္က်ေရာင္းတာတခ်ိဳ႔ရိွေပမယ့္ အေတြ႔ရနည္းတယ္ အမ်ားစုကေတာ့

ႀကိဳက္ေရာင္းၾကိဳက္၀ယ္ေပ့ါ သိန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ အရစ္က်အေနနဲ႔

ညိႈႏိႈင္း၀ယ္လုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္" ဟု ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ

ကိုသန္းထြန္းလင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

  

Facebook comments