ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား စိတ္၀င္စားသူမ်ားျပား

javascript

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ပတ္၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား စိတ္၀င္စားသူမ်ားျပား

 


ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အျခားနယ္ၿမိဳ႔ႀကီးအမ်ားစု၌ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေန

သိသိသာသာ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈ မေတြ႔ရေသးသည့္ အေျခအေနရိွေသာ္လည္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္

ျဖစ္ထြန္းမႈအခ်ိဳ႔ ရိွေနေၾကာင္း Property.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ ေလ့လာ

စံုစမ္းသိရိွရပါသည္။

 

ကုန္သြယ္စီးပြားျဖစ္ထြန္းေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား

ဖြင့္လွစ္ရန္ႏွင့္ အျခား လူသံုးပစၥည္းမ်ား ေစ်းကြက္တုိးခ်ဲ႔ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ဆုိင္

ေနရာ ငွားရမ္းဖြင့္လွစ္လုိသူမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြ ေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

မႈအေနျဖင့္ တန္ဖုိးသင့္ ေျမကြက္မ်ား စံုစမ္းရွာေဖြသူမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ အေျခအေန

ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔အနီး အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးအား Property.com.mm သတင္းမီဒီယာ

အဖြဲ႔မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္

"အမ်ားစုကေတာ့ သိန္း ၅၀ နဲ႔ ၁၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ ေစ်းသင့္တဲ့ ေျမကြက္

ေလးေတြ ပုိစိတ္၀င္စားၾကတာ ေတြ႔ရတယ္ ေျမကြက္အေရာင္းေခၚေနတဲ့

အကြက္ေတြဆုိရင္ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရြက္ကြက္ ေျမကြက္ေတြ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ေစ်းႀကိဳ

ဆန္တန္းရပ္က အကြက္ေတြနဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ မုပြန္ တုိးခ်ဲ႔ဘက္ေတြအသစ္ေဆာက္

ေနတဲ့ ဘီလူးကြ်န္းတံတားဘက္ ေနာက္ပိုင္းစည္ကားလာႏိုင္မည့္ေနရာေတြေပ့ါ 

မုတၱမသဲျဖဳကုန္းဘက္ေတြမွာလည္းေျမကြက္ အေရာင္းေတြရိွပါတယ္ အဲ့ဒီဘက္

ကေတာ့ ေစ်းသက္သာတယ္ ၅၀x၈၀ အကြက္ကို သိန္း ၆၀ ၀န္းက်င္ေစ်းေခၚ

ပါတယ္ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းေတြကေတာ့ ေစ်းေထာင္ေက်ာ္ကေန အက်ယ္အ၀န္းနဲ႔

အိမ္အေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး ေစ်းေခၚတာေတြရိွပါတယ္ လမ္းမတန္း

မဟုတ္တဲ့တျခား ေနရာေကာင္းအိမ္ေကာင္း လမ္းသာတဲ့ေနရာေတြဆုိ သိန္း

ႏွစ္ရာကေန သံုးရာေလးငါးရာ စသျဖင့္ေပ့ါ တခ်ိဳ႔လည္း ညိႈႏိႈင္းေစ်းေခၚတာေတြ

ရိွတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္သြက္တာေတြကေတာ့ သာယာေအးဘက္က ေျမကြက္

ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းထက္စံက ေျပာၾကားသည္။

 

ေစ်းကြက္ ပိုမုိဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအေနျဖင့္ ယခု လက္ရိွ အသစ္ေဆာက္

လုပ္ေနသည့္ သံလြင္တံတားသစ္အနီး မုပြန္အရပ္ႏွင့္ တဘက္ကမ္းရိွ ဘီလူးကြ်န္း

ကေညာ္ေက်းရြာေဒသပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ေစ်းကြက္ရွာေဖြ၍ ေလ့လာစံုစမ္းမႈမ်ား

ရိွေနေၾကာင္းProperty.com.mm သတင္းမီဒီယာမွ နယ္ဘက္ေဒသ အိမ္ၿခံေျမ

ေစ်းကြက္စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။


Property Media Team

www.Property.com

Facebook comments