မႏၲေလးတြင္ အမ်ားပိုင္ေျမေနရာမ်ား လက္ခံရယူခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စစ္ေဆးမည္

javascript
အစိုးရအကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေျမေနရာမ်ားကို ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားရာတြင္ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္စိ စစ္လ်က္ရွိရာ ေျမကြက္မ်ားရယူခဲ့ သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုပါ ေခၚ ယူစစ္ေဆး
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမကြက္ေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တရား ၀င္ဆင့္စာနဲ႔ ေခၚယူၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ ရွိပါတယ္။ စစ္ေဆးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ တုိင္းအစိုးရအဖဲြ႕ကုိ တင္ျပမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟုအစိုးရအကူးအ ေျပာင္းကာလအတြင္း ေျမယာ မ်ား ပုဂၢလိကသုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထား မႈဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္ လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္ မတီ၀င္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

ယခုအခါ မႏၲေလးခ႐ိုင္ စည္ ပင္သာယာပုိင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ေျမေနရာမ်ား ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲ ေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့မႈ အေျခအေန မ်ားႏွင့့္ ေျမယာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ စည္ပင္သာယာမွ ဂရန္ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေျမယာအမႈတဲြ မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေနၿပီး မႏၲေလးခ႐ိုင္တြင္ စိစစ္ၿပီးစီးပါက အျခားခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ဆက္လက္စိစစ္မည္ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

စိစစ္မႈအရ မႏၲေလးခ႐ုိင္အ တြင္း စည္ပင္သာယာႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူပိုင္ေျမဧက ၄၀၀ ခန္႔ကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲ ေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့သည္ကို စိစစ္ ေတြ႕ရွိရၿပီး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး တည္းအား ေျမ ခုနစ္ဧကအထိ လႊဲ ေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ဆုိ သည္။

ေျမကြက္မ်ားအား ပုဂၢလိက သုိ႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ခ်ထားေပးခဲ့ ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရသလို ပါတီအဖဲြ႕ အစည္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေျမကြက္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည္ကို လည္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ၎ က ဆုိသည္။

ေျမကြက္ခ်ထားေပးရာတြင္ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္လွ်င္ စည္ပင္သာယာမွ ဆက္လက္ဂရန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ ၿပီး
 ဥပေဒႏွင့္မညီ၊ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အက်ိဳးမရွိဘဲ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္
ေၿမကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ ၾကားထားသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments