ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခတြင္ ေျမအမ်ားအျပား ယူထားၾကသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ အေဆာက္အအုံအခ်ဳိ႕မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကား

javascript

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ရွိ ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္၌ ေျမဧက အမ်ားအျပားရယူထားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွ အေဆာက္အအံုအခ်ဳိ႕မွာ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရရွိေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လ့ဲလ့ဲေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ ရယူထားေသာ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) ၏ ကမ္းေျခ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ ႏွစ္ခန္းတြဲ ဘန္ဂလို ၁၀ လံုးမွာ တပ္မေတာ္က သိမ္းယူထားသည့္ ေျမ ၇၂.၀၇ ဧက အတြင္း ေဆာင္လုပ္ခြင့္မရရွိဘဲ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းရမည့္အျပင္ ကုမၸဏီမွ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ဟူ၍ ယခင္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံမွ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားေသာ ေျမမ်ားအတြင္း ေျမအကြက္႐ိုက္ကာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ ကမ္းေျခ ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ တနသၤာရီအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ဟိုတယ္၀င္းအတြင္းရွိ ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အအုံတစ္ခုမွာလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ရန္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လ့ဲလ့ဲေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ DDPC က ရပိုင္ခြင့္ရွိထားတ့ဲ ေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပေဒထဲမွာ ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ဂရန္လည္း ရွိတယ္ စသျဖင့္ သူ႔မွာ အစစအရာရာ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို ့ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမထဲမွာ ေဆာက္ထားတ့ဲ ဘန္ဂလို ၁၀ လံုးကို တုိင္းမယ္။ သူရဲ ႔ (တပ္မေတာ္ပိုင္ေျမ) ဧက ၇၂ ဒသမ ၀၇  ကို ကြၽန္မတို ႔ျပန္ယူရမွာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မ တပ္မေတာ္ျပည္ထဲေရးဌာနကို ေမးၾကည့္တ့ဲအခါမွာ လူေတြေနတ့ဲရြာကိုေတာ့ စြန္႔လႊတ္ေပးမယ္။ Town Plan ကြၽန္မတို႔ ဆြဲေနတယ္။ ေျမဂရန္ ကြၽန္မတို႔ လုပ္ေပးမယ္။ လူေနတ့ဲေျမအတြက္ေတာ့ ကြၽန္မတို ့အာမခံပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကို သိမ္းထားတ့ဲေျမကို သူတို႔ဘက္က စြန္႔လႊတ္ဖို႔ အေနအထား မရွိေသးတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဒီတပ္မေတာ္ပိုင္ေျမေလးကို ကြၽန္မတို႔ ထိန္းသိမ္းထားမယ္။ ကြၽန္မတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ တရားဥပေဒေဘာင္ထဲကပဲ လုပ္မွာ။ ကြၽန္မတို႔ လုပ္တာကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဆီ တင္ျပၿပီးေတာ့မွ လုပ္မွာ။ ကြၽန္မတိုက ေရာ့...နင္ကေတာ့ ဒီေျမယူ။ နင္ကေတာ့ ဟုိေျမယူ။နင္ကေတာ့ တို႔အိမ္ေနာက္ကေျမယူ ဆိုတ့ဲ ပံုစံမ်ဳိး ကြၽန္မတို႔ မလုပ္ပါဘူး။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း ကြၽန္မတို႔ မေပးပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ပိုင္တ့ဲေျမ ကြ်န္မတို႔ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းရမွာပါ”ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလ့ဲလ့ဲေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ၌ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမေနရယူထားသည့္ DDPC ကုမၸဏီမွာ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္သာ ရရွိထားၿပီး အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ခြင့္ မရွိေသးသည့္အျပင္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ လုိင္စင္မရွိေသးေၾကာင္း၊ ကမ္းေျခေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ တနသၤာရီ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွာလည္း ဟိုတယ္လိုင္စင္ရွိေသာ္လည္း ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွာ ကမ္းေျခရွိ သဲမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တူးယူမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၂၆ ျဖင့္ ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၌ တရားရင္ဆိုင္ရန္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ DDPC က ေျမေတြ ခြဲစိတ္ၿပီး ေရာင္းထားတာ။ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ကြၽန္မတို႔ ျပန္စိစစ္မယ္။ ဒီေျမေတြကို ကြၽန္မတို႔ ျပန္ညႇိႏႈိင္းမယ္။ ျပန္ညိႇႏႈိင္းလို႔မွ သူ႔ရဲ႕ခ်ဳပ္စာတမ္းမွာပါတ့ဲ ခြဲစိတ္ေရာင္းပိုင္ခြင့္ မရွိတ့ဲေျမေတြကို သူတို႔က ခြဲစိတ္ေရာင္းထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္လုိအေရးယူ အျပစ္ေပးရမလဲဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔လည္း ညိႇႏႈိင္းရမယ္။ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ ဒီေျမေတြကို ဖယ္ၿပီး က်န္တ့ဲေျမေတြကေတာ့ သူ ့ဂရန္ လက္၀ယ္ရွိထားတ့ဲ ေျမေတြျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ ဂရန္ကို ဖ်က္သိမ္းလို႔မရဘူး။ ရြာေျမကသာ ဂရန္မရွိတာ။ သူတို႔မွာ ဂရန္ရွိတယ္ရွင့္။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ေတာ့ ခြဲစိတ္ေရာင္းထားတ့ဲ ေျမေတြကို အရင္စကိုင္ပါမယ္။ စစ္တပ္သိမ္းထားတ့ဲ ေျမထဲမွာပါတ့ဲ ဘန္ဂလိုေတြကိုေတာ့ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ စာထုတ္ပါမယ္” ဟု ေဒါက္တာ လ့ဲလ့ဲေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ေျမဧက ၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ DDPC ကုမၸဏီ က၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ၎ဟိုတယ္ဇုန္အတြက္ ကမ္းေျခရွိေျမ ၁၄၈ ဒသမ ၄၀ ဧကကို ယခင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ ပထမအႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲၿပီး ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္စာ တင္ခ့ဲေသာ္လည္း စာတင္ၿပီး သုံးလခန္႔အၾကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေျမ ၁၄၈ ဒသမ ၄၀ ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ကုမၸဏီထံသို႔ ဟိုတယ္ဇုန္စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

၎ေျမအား ရရွိၿပီးေနာက္ အနီးရွိ (ယခု ဘန္ဂလို ေဆာက္လုပ္ထားေသာ) တပ္သိမ္းေျမဧက ၇၂ ဒသမ ၀၇ အျပင္ ေနာက္ထပ္ ကမ္းေျခရွိ ေျမ ၂၅၄ ဒသမ ၈၀ အား ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရသစ္မတက္ခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၈ ရက္၌ ယခင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေျမဧက ၂၅၄ ဒသမ ၈၀ ကို ႏွစ္ ၃၀ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ထပ္မံခ်ထားေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ေျမေပၚတြင္ ေပ ၈၀ ပတ္လည္ ေျမကြက္မ်ား႐ိုက္၍ အိမ္ရာေျမအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ ကာ ေျမတစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ခန္႔ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။   


Source: Eleven 

Facebook comments