ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနမ်ား

javascript

ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း တန္ဖုိးသင့္ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္အေျခအေနမ်ား

 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္အနီး

ပတ္၀န္းက်င္ တန္ဖုိးနည္းေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား မ်ားျပားေၾကာင္း

Property.com.mm သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔မွ ေလ့လာစံုစမ္း သိရိွရပါသည္။

 

"ေျမကြက္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္က မႏွစ္ကပိုေကာင္းတာေတြ႔ရပါတယ္

ခုလတ္တေလာမွာေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္က မႏွစ္ကထက္ ေအးသလုိရိွေပမယ့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြကေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲကေနပဲ သံုးေလးငါးကြက္

၀ယ္တာမ်ိဳးေတြလည္းရိွတယ္ တခါတေလလည္း သံုးေလးရက္ တပတ္ တခါ

ဆုိသလုိ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္တတ္တယ္ ေျမကြက္ေတြက ပံုစံ ( ၇ )၊ ပံုစံ ( ၁၀၅ )

က်ၿပီးေျမကြက္ေတြပါ အေနာက္ပိုင္းတကၠသုိလ္နဲ႔နီးတဲ့ လမ္းမႀကီးဘယ္ညာ

ေနရာေတြဆုိရင္ သိန္း ၃၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိ ရိွတတ္တယ္ လမ္းမေတြကေန

ခပ္လွမ္းလွမ္း သြားလာ၀င္ထြက္လုိ႔ေကာင္းတဲ့ေနရာေတြဆုိရင္ေတာ့ သိန္း ၂၀၀/

၁၅၀ စသျဖင့္ေပ့ါ တကၠသိုလ္နဲ႔နီးေတာ့ တခ်ိဳ႔က ေျမ၀ယ္ အိမ္ေဆာက္ ေအာက္ထပ္

လူေန အေပၚထပ္ အေဆာင္ငွားတာမ်ိဳးေလးေတြေပ့ါ ေစ်းသင့္တဲ့ ေျမကြက္ေတြ

ကေတာ့ အကြက္လုိက္ပဲ ရိွေနတာမ်ားၾကတယ္" ဟု ထန္းတပင္ၿမိဳ႔ ေဒသခံ

အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း ႏိုင္လင္း အိမ္ၿခံေျမ မွ Property.com.mm

သတင္းမီဒီယာသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

 

တကၠသိုလ္ႏွင့္ အတန္ငယ္ကြာေ၀းေသာ ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္ ေပါက္ေစ်းအတုိင္း

မတိမ္းမယိမ္း ေစ်းကြာဟမႈမရိွေသာ္လည္း ေနရာႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခ

အေနမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး လမ္းမတန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္အနီး၀န္းက်င္ ေျမကြက္၊

လံုးခ်င္းမ်ား ေစ်းကြာဟမႈ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

 

"ေခၚဆုိေစ်းကေတာ့ ေပ ၂၀x၆၀ အကြက္ေတြကို ၁၅ သိန္းကေန သိန္း ၂၀ ပတ္၀န္း

က်င္နဲ႔ အေရာင္းေခၚၾကတယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့လည္း ေနထုိင္ဖုိ႔၊

တစ္ခ်ိဳ႔က်ေတာ့လည္း အျမတ္အစြန္းေလးရႏိုင္မလား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ၀ယ္ၾကတာေတြ

ရိွပါတယ္ ေစ်းကလည္း ေငြရင္းအမ်ားႀကီး ထည့္ရတဲ့ ေစ်းမဟုတ္ပဲ သင့္တင့္တဲ့ေစ်း

ဆုိေတာ့ စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြလည္း လာၾကည့္ၾကတာေတြ ရိွတယ္ ရိုးခြရြာဘက္ေတြ

မွာလည္း အေရာင္းေခၚတာေတြမ်ားတယ္ လမ္းမေဘးေတြေပ့ါ လိႈင္သာယာနဲ႔

ထန္းတပင္ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္းမႀကီးေဘး ေျမကြက္ေတြ အေရာင္းေတြရိွတယ္

အဲဒီဘက္ေတာ့ ေပ ၂၀x၆၀ အကြက္ေတြဆုိရင္ ေစ်းပိုသက္သာသလုိရိွပါတယ္

စည္ပင္သာရြာဘက္ေတြမွာေတာ့ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြ ရိွတယ္ သူကေတာ့ ေစ်းပိုေကာင္း

ပါတယ္ ေပ ၂၀x၆၀ / ေပ ၃၀x၆၀ ေတြေပ့ါ ေစ်းကေတာ့ ေနရာေကာင္းရင္ ေကာင္းသလုိ

ရာဂဏန္း၀န္းက်င္ ေပါက္ေစ်း ရိွတယ္" ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

 

 

Facebook comments