ျပင္ဦးလြင္ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ရြာေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေန

javascript

ျပင္ဦးလြင္ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ရြာေျမကြက္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းေန

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အနည္းငယ္ျပန္လည္လႈပ္လာသည္ဟု

အိမ္ၿခံေျမအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရိွရၿပီး ေစ်းကြက္ပိုမုိ ေကာင္းမြန္

လာရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ား စသျဖင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္မည္ဟု

သံုးသပ္ေနၾကၿပီးရန္ကုန္တုိင္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ၿငိမ္ေနခဲ့သည့္ 

လပိုင္းမ်ားအတြင္း၀ယ္ေရာင္းမ်ားႏွင့္ နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း ၿခံေျမကြက္မ်ားအား 

စိတ္၀င္စားသူ၊ ရင္းႏွီးျမွ႔ပ္ႏွံမႈအရ ၀ယ္ထားလုိသူမ်ားလည္း မ်ားျပားလာခဲ့ေၾကာင္း 

သိရသည္။ 

နယ္ဘက္ေဒသ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအား ယခုႏွစ္ သၾကၤန္ကာလေနာက္ပိုင္း၌ 

ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာၾကၿပီး ဆက္သြယ္စံုစမ္းမႈမ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားအား 

ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ပိုမုိေတြ႔ရေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္

မ်ားအရ သိရသည္။ပြဲေကာက္ေရတံခြန္ပတ္၀န္းက်င္ရိွ ပင္လိန္ သေျပေရပတ္၀န္းက်င္ 

ရြာေျမမ်ား၊ ေညာင္နီပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္အနီး ကံၾကီးကုန္းပတ္၀န္းက်င္ ေျမကြက္

မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား မ်ားျပားကာ မုိးကုတ္လမ္းခြဲ ပတ္၀န္းက်င္ ေညာင္ကုန္းရြာ

အနီး ေျမကြက္မ်ားလည္း အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ 

အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

"ျပည္ခ်စ္ဘုရားဘက္ လာရိွဴးလမ္းမကေန ခြဲတဲ့ မုိးကုတ္လမ္းခြဲဘက္ေပ့ါ ရြာေျမေတြ

အေရာင္းေခၚတာရိွတယ္ ေပ ၄၀x၆၀ အကြက္ေတြကို သိန္း ၃၀ ကေန သိန္း ၆၀

အထိ ေနရာအေပၚမူတည္ၿပီး ေစ်းေခၚၾကတယ္ တခ်ိဳ႔ေတြလည္း အေရာင္းအ၀ယ္

ျဖစ္တာေတြရိွပါတယ္ ျပင္ဦးလြင္ ခရိုင္ခ်င္းဆက္လမ္းဘက္ ေအာင္ခ်မ္းသာဘက္ေတြ

လည္း အေရာင္းေခၚတာေတြရိွတယ္ ေျမကြက္ေရာ လံုးခ်င္းေလးေတြပါ ရိွပါတယ္

လံုးခ်င္တစ္ထပ္ေလးေတြမ်ားတယ္ ေခၚဆုိေစ်းကေတာ့ သိန္း ၂၀၀ ကေန ၃၀၀

ပတ္၀န္းက်င္ေတြမ်ားတယ္ ေစ်းကြက္အေျခအေနကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္

စာရင္ ဒီႏွစ္ထဲ ေျမကြက္လာၾကည့္တဲ့သူေတြ ပိုမ်ားလာတာေတြ႔ရတယ္ အေရာင္း

အ၀ယ္ကေတာ့ အရမ္းေဟာ့ျဖစ္တာ မဟုတ္ေသးေပမယ့္ အထုိက္အေလ်ာက္

ေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္ ၿမိဳ႔ေပၚေတြကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ

ရြာဘက္ေတြမွာက ခုေနာက္ပိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနေတြလည္း

ပိုေကာင္းလာေတာ့ အေရာင္းအငွားေခၚတာေလးေတြ ပိုျဖစ္လာတဲ့သေဘာေပ့ါ

ေ႕ရွအလားအလာအေနနဲ႔လည္း ေစ်းကြက္ ပိုေကာင္းလာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"

ဟု ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက Property.com.mm သတင္း

မီဒီယာအဖြဲ႔သို႔ ေျပာၾကားသည္။


Property Media Team

www.property.com.mm

Facebook comments