ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္အထိ က်င္းပသည့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အေျခခံအေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mr. Fumio Kishida ႏွင့္ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရးကိစၥ ရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံေဒသရွိ ငလ်င္ဒဏ္ခံရေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဘုရားမ်ားပ်က္စီးမႈတြင္ အကူအညီေပး ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီတို႔ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တင္ဒါမ်ားဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Ministry of Land lnfrastructure Transport and Tourism (MLIT)မွ ဝန္ႀကီး Mr.Keiichi ISH11 ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနေသာ လမ္း၊ တံတားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ျမန္မာႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ Over Seas Construction Association of Japan Inc မွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လမ္း၊ တံတားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ NGO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ OCAJI မွ သိလုိသည္မ်ားကုိေမးျမန္းရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Metropolitan Express Way တည္ေဆာက္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး Harumi Island Triton Square (UR Redevelopment Project) ႐ုံးခန္းသို႔ သြားေရာက္ ၿပီး ၿမိဳ႕ျပျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈတို႔ကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ IHI ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ Mr. Tsugio Mitsuoka ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ၍ ေဆာက္လုပ္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ IHI ကုမၸဏီတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ Kajima မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေန မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းျပသၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုိက္လံၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။ ဆက္လက္၍ ညေန ၄ နာရီတြင္ Marunouchi andYaesu area ရွိ Expressway တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ Video ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသမႈတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈသည္။ ဆက္လက္၍ CODE and JMHU မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းသည္။

Source:MOI Webportal Myanmar

Facebook comments