ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ
Rent
javascript
Overview
ေၿမ
10500 စတုရန္းေပ
8000 သိန္း

ပရိေဘာဂ: ပရိေဘာဂအစုံအလင္ပါရွိျခင္း

ေၿမအမ်ိဴးအစား: ဘိုးဘြားပိုင္ေၿမ/ေၿမပိုင္ေၿမ

ေၿမပိုင္ဆိုင္မွု: အရပ္စာခ်ဳပ္

စတင္အသံုးၿပဳႏိုင္မႈ: 2019-09-10

အိမ္ၿခံေၿမကုတ္နံပါတ္: S6547

ၾကည္႔ရႈမႈ: 3လိပ္စာ:ပုဂံ, မႏၱေလးအိမ္ၿခံေၿမအသြင္အၿပင္မ်ား
  • true  ကိုယ္ပိုင္ေရမီတာ  
  • true  ကိုယ္ပိုင္မီး (မီတာ)  Image galleryFacebook commentsProperty Location
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
အီးေမးၿပသၿခင္း