နည္းပညာျမင့္စီမံကိန္းျဖစ္လာမယ့္ Yangon Smart City

javascript

အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြကိုေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Yangon Smart City နည္းပညာျမင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တည္ေဆာက္သြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒီစီမံကိန္းကို ကနဦးရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ နဲ႔ စတင္သြားမယ္လို႔ သိရၿပီး ကိုရီးယား၊ တရုတ္နဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံေတြက ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံဖို႔ လာေရာက္ညွိႏႈိင္းေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

Yangon Smart City စီမံကိန္းကို ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကုိ မထိခိုက္ေစတဲ့ သန္႔ရွင္းျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ သံုးစြဲတဲ့အေလ့အထေတြကို တိုးတက္ေစဖို႔ Green ENergy အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

စီမံကိန္းရဲ႕ Master Planning နဲ႔ ဒီဇိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ Liverpool Water, Shanghai Media City စတာေတြကို ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အဂၤလန္အေျခစိုက္ Chapman Taylor အပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္းက အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းထဲက ေျမဧရိယာ ငါးဧကအေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ Yangon Smart City စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီး စီမံကိန္းကေနတဆင့္ လာမယ့္ေလးႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း သံုးေသာင္းကေန ငါးေသာင္းအထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Source: Duwun

Facebook comments