ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ို္င္ရွိ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သစ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲေနၿပီး

javascript

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သစ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ စက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားသည္။

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး၏ “ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ရွိ ဒလ၊ လက္ခုပ္ကုန္းတို႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၊ အေသးစား စက္မႈဇုန္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ” ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒၚနီလာေက်ာ္က အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လူဦးေရ ေျခာက္သန္းေက်ာ္ ရွိတဲ့အတြက္ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြနဲ႔ အေသးစား စက္မႈလက္မႈဇုန္ေတြကို ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္အတြင္း တည္ေထာင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ သီရိမဂၤလာေစ်းလို၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ငါးေစ်းလို၊ ၾကက္ဘဲေစ်းလို ေနရာတစ္ေနရာတည္းကို မွီခိုအားထားရျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ အၿပိဳင္ေစ်းကြက္ေတြ ေပၚလာၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပိုၿပီး ပီျပင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ အခု လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြကိုလည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လမ္းေဘးေစ်းသည္ အမ်ားစုဟာ ဒလၿမိဳ႕နယ္က ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ရွိ ဒလ၊ လက္ခုပ္ကုန္းတို႔ သာမက တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၊ အေသးစား စက္မႈဇုန္မ်ားအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္သစ္တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိၿပီး ယင္းအတြက္ ႏုိင္ငံျခား အဖဲြ႕အစည္း၊ ပညာရွင္မ်ား အကူအညီျဖင့္ စီမံကိန္း ပံုစံမ်ား၊ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ငါးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေရထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းအတြက္ ေရထြက္ပစၥည္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ဒီနယ္ေျမကေန တစ္ဆင့္ အေအးခန္း စက္႐ံုေတြက တစ္ဆင့္ တင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယခုအခါ ႏုိင္ငံျခား အဖဲြ႕အစည္း၊ ပညာရွင္မ်ား အကူအညီနဲ႔ စီမံကိန္း ပံုစံမ်ား၊ Master Plan မ်ား ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေရးဆြဲေနေသာ Master Plan မ်ားကို ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလကုန္မွာ ေပါင္းစည္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕မွ ဦးစီးကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ ေလ့လာၿပီးလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒလၿမိဳ႕နယ္သည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က အတည္ျပဳထားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အစိုးရက ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း ခုနစ္ခုတြင္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္ေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို တိုးခ်ဲ႕မည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ခုနစ္ခု အေနျဖင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ ၁၇၃၇၅ ဧက၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ ၂၁၇၁၆ ဧက၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕သစ္ ၂၁၁၉၃ ဧက၊ ဒလၿမိဳ႕သစ္ ၁၅၁၇၃ ဧက၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕သစ္ ၂၄၇၄၈ ဧက၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕သစ္ ၁၁၅၉၄ ဧကႏွင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕သစ္ ၆၉၃၃ ဧကႏွင့္ စုစုေပါင္း ၁၁၈၇၃၂ ဧက လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Source : Eleven Media

Facebook comments