လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူ

javascript

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းႏွင့္ ေမာ္တင္လမ္းအၾကားရွိ ႏိုင္ငံပိုင္အိမ္ရာတစ္ခုျဖစ္ေသာ လမ္းသစ္အိမ္ရာကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာ မ်ား
ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဖဆပလအစိုးရလက္ထက္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ လမ္းသစ္အိမ္ရာသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားကို လစဥ္အိမ္လခ ေပးသြင္းေစသည့္စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ အငွားအိမ္ရာတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

တစ္ေပပတ္လည္လွ်င္ ၁၂ က်ပ္ ၅၀ ျပားႏႈန္းျဖင့္ အခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ တစ္လငွားခ က်ပ္ ၁၁,၅၀၀ ခန္႔သာ အမ်ားဆံုးက်သင့္ေသာ ထုိအိမ္ရာတြင္ တိုက္ ၁၁ လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၆၄ ခန္းရွိၿပီး ေျမအက်ယ္အ၀န္းမွာ ၄ ဒသမ ၇၁၇ ဧကျဖစ္သည္။

ယခုစီမံကိန္းအသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ကုိ မူလေနထုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူမႈ ရယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးယုခိုင္က စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

၎က "အခုအခန္းေနတဲ့သူေတြကလည္း မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္တယ္။ တင္ဒါေခၚထားၿပီး  အျမန္ဆံုးေဆာက္ပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိနဲ႔ လုပ္သြားမွာပါ။ အခုလက္ရွိရိွေနတဲ့အခန္း ၂၆၄ ခန္းကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္ေဆာက္ၿပီးရင္ ေနရာ ျပန္ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလက္ရွိ သူတို႔ေနေနတဲ့အခန္းအက်ယ္ထက္ မေလ်ာ့ တဲ့အက်ယ္အ၀န္းနဲ႔ ျပန္ခ်ေပးပါလိမ့္မယ္"ဟု ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိ လမ္းသစ္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္မ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈမ်ား ယိုယြင္းလာသည့္အတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုအိမ္ရာကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ပါ၀င္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုျပဳတင္ဒါမ်ားကို တင္သြင္း ရာတြင္ အေဆာက္အအံုပံုစံေရးဆြဲမႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္စနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းၾကရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

"ေဆာက္လုပ္မယ့္ကုမၸဏီေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ အေဆာက္အအံုဒီဇိုင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်စရိတ္ေတြပါ ကုမၸဏီေတြက လာယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ အခန္းေတြရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ ခြဲေ၀မႈကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျမေနရာစိုက္ထုတ္၍ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီက ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ တည္ ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထြက္ရွိလာေသာ အခန္းမ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတုိ႔က အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္း၍ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ထြက္ရွိ လာသည့္ အခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ငန္းအေျခအေနေပၚမူတည္ကာ ၆၀ / ၄၀ သို႔မဟုတ္ ၅၂ / ၄၈ အခ်ဳိးျဖင့္ ခြဲေ၀ရယူ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က အငွား ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ၁၁ ခုမွ တိုက္ခန္းေပါင္း ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစားအရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားကို ခ်ဳိသာသည့္ႏႈန္းထားျဖင့္ ငွားရမ္း ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ လစဥ္ အိမ္လခေပးသြင္းေစသည့္ အငွားစနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တားျမစ္ခ်က္မ်ား အရ မူလငွားရမ္းခြင့္ရရွိသူက တစ္ဆင့္ျပန္ လည္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အငွားခ်ထား ျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း အိမ္ရာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ရွိ အငွားခ်ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ အိမ္ရာ ၁၁ ခုရွိရာတြင္ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ၅၁ လမ္းအိမ္ရာႏွင့္ လင့္လမ္းအိမ္ ရာမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ယခု လမ္းသစ္အိမ္ရာ အပါအ၀င္ ကုိးခုက်န္ေနေသးၿပီး ၎တုိ႔မွာ ဖဆပလ၊ ဦး၀ိစာရ၊ ပ်ဥ္းမပင္၊ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ ရန္ကင္း၊ သု၀ဏၰ၊ ေ၀ဠဳ၀န္အိမ္ရာႏွင့္ ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္ရာတုိ႔ျဖစ္သည္။

ယခုလမ္းသစ္အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္သူအမ်ားစုမွာလည္း မူလအခန္းရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ အေမြဆက္ခံသူမ်ား ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေနထိုင္သူ အမ်ားစုမွာ အၿငိမ္းစား ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ မည့္ လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယင္းအိမ္ရာတြင္ေနထုိင္သူ ၂၂ ဦးျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာ စီမံကိန္း ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီလည္း ရွိသည္။

အဆုိပါ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္လြင္စုိးက " အဆင့္ျမႇင့္မယ္ေျပာၿပီး အဆင့္နိမ္႔သြားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ လက္မခံပါဘူး။ နဂိုမူလတုန္းက စတုရန္းေပ ၆၀၀ က်ယ္တဲ့အခန္းကို အခု အသစ္ျပန္ေဆာက္ရင္ စတုရန္းေပ ၇၀၀ အက်ယ္အ၀န္းေလာက္ ျပန္ေပးသင့္တယ္။ မိသားစုေတြကတည္း တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာ လို႔ပါ။ အိမ္တစ္အိမ္ တိုက္တစ္တိုက္ေဆာက္ရင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္ေလာက္ သက္တမ္းရွိဖို႔ လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒ ကိုက စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ထားတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္စီမံကိန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သေဘာတူပါတယ္" ဟု ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments